Yn cyflwyno Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA

Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA

Fy enw i yw Tomos Ifan, Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA 19/20.

Dw i'n wreiddiol o Gaerdydd ond bellach yn rhannu fy amser rhwng y gogledd, y de a'r canolbarth.
Astudiais Wyddor Anifeiliaid yma yn Aberystwyth am dair blynedd a mwynhau pob eiliad!
Penderfynais sefyll am y rôl oherwydd rhoddodd UMCA dair blynedd o fwynhad i mi a dw i eisiau sicrhau bod UMCA yn mynd o nerth i nerth.

 

Beth fyddai eich 3 phrif awgrym ar gyfer unrhyw fyfyrwyr newydd sy'n dechrau yn Aberystwyth ym mis Medi?

Fy 3 'top tip' buasai i ymuno â chlybiau a chymdeithasau gwahanol, manteisio ar bob cyfle a mwynhau pob eiliad o ryddid bywyd coleg

 

Enwch rai achosion sy'n bwysig i chi. What are some causes you care about?

Yes Cymru, EU, Aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd i Gymru

 

Pe gallech chi newid un peth ym Mhrifysgol Aberystwyth, beth fyddai hynny? 

Mi fuaswn yn cynnig mwy o fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg

 

Dewiswch dri gair sy'n eich disgrifio orau penderfynol, gweithgar a Chymro

 

Beth yw eich hoff bryd bwyd?         

Fy hoff bryd o fwyd ydy cinio dydd Sul

 

Do you have any hobbies or interests?

Fy niddordebau ydy chwarae rygbi a ffarmio

 

Beth yw eich hoff leoliad yn Aberystwyth?

Fy hoff le yn Aberystwyth ydy'r Hen Lew Du

 

Enwch hoff le rydych chi wedi ymweld ag e, a dwedwch pam.    

Fy hoff le ydy ffarm fy nain a fy nhaid

 

Pe baech chi'n uwch-arwr, pa bwerau fyddai gennych chi?

Buaswn i'n gallu 'teleportio'

 

Welcome to the family 19

Iau 15 Awst 2019

Fresher's Evening Events

Mer 11 Medi 2019

Guide CY

Iau 12 Medi 2019

Guide EN

Iau 12 Medi 2019