Yn cyflwyno Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA

Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA

Fy enw i yw Tomos Ifan, Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA 19/20.

Dw i'n wreiddiol o Gaerdydd ond bellach yn rhannu fy amser rhwng y gogledd, y de a'r canolbarth.
Astudiais Wyddor Anifeiliaid yma yn Aberystwyth am dair blynedd a mwynhau pob eiliad!
Penderfynais sefyll am y rôl oherwydd rhoddodd UMCA dair blynedd o fwynhad i mi a dw i eisiau sicrhau bod UMCA yn mynd o nerth i nerth.

 

Beth fyddai eich 3 phrif awgrym ar gyfer unrhyw fyfyrwyr newydd sy'n dechrau yn Aberystwyth ym mis Medi?

Fy 3 'top tip' buasai i ymuno â chlybiau a chymdeithasau gwahanol, manteisio ar bob cyfle a mwynhau pob eiliad o ryddid bywyd coleg

 

Enwch rai achosion sy'n bwysig i chi. What are some causes you care about?

Yes Cymru, EU, Aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd i Gymru

 

Pe gallech chi newid un peth ym Mhrifysgol Aberystwyth, beth fyddai hynny? 

Mi fuaswn yn cynnig mwy o fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg

 

Dewiswch dri gair sy'n eich disgrifio orau penderfynol, gweithgar a Chymro

 

Beth yw eich hoff bryd bwyd?         

Fy hoff bryd o fwyd ydy cinio dydd Sul

 

Do you have any hobbies or interests?

Fy niddordebau ydy chwarae rygbi a ffarmio

 

Beth yw eich hoff leoliad yn Aberystwyth?

Fy hoff le yn Aberystwyth ydy'r Hen Lew Du

 

Enwch hoff le rydych chi wedi ymweld ag e, a dwedwch pam.    

Fy hoff le ydy ffarm fy nain a fy nhaid

 

Pe baech chi'n uwch-arwr, pa bwerau fyddai gennych chi?

Buaswn i'n gallu 'teleportio'

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576