#UMABERYNDATHLU2021: GWOBR Y GYMRAEG – PÊL-RWYD

Dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a'n cymdeithasau yma ym Mhrifysgol Aberystwyth

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae enillydd Gwobr y Gymraeg wedi mynd ymhellach na ffiniau’r Polisi Dwyieithrwydd ac wedi hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant Cymreig yn weithredol oddi fewn eu grwp myfyrwyr.

Mae pêl-rwyd unwaith eto, wedi ennill y wobr hon yn y flwyddyn academaidd hon.

Mae’r clwb hwn a’i aelodau wedi ymrwymo i ddathlu’r iaith Gymraeg ar hyd y flwyddyn.

Maent wedi cynnwys print dwyieithog ar eu holl ddillad clwb swyddogol, eu holl ohebiaeth, gan gynnwys ar eu cyfryngau cymdeithasol, ac mae’r clwb yn dal i gynnal y polisi dwyieithrwydd yn eu holl ddigwyddiadau.

Mae’r clwb Pêl-rwyd hefyd yn cynnwys Swyddog y Gymraeg/Swyddog Cyfieithu ar eu pwyllgor i helpu i gynyddu eu cysylltiad gyda’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig.

“Mae’n glir bod CPPA yn ymfalchïo’n fawr iawn mewn bod yn gymdeithas ddwyieithog achos mae pob statws ac hysbyseb yn y ddwy iaith a fydd yn addas i bawb!”

- Enwebedig dienw

“Mae CPPA yn haeddu Gwobr y Gymraeg oherwydd maent yn cydnabod y pwysigrwydd o fod yn glwb dwyieithog. Maent wedi gwneud pob dim i wneud eu holl statws yn gynhwysol, gan fynegi eu pwynt yn y ddwy iaith.”

- Enwebedig dienw

Ar y cyfan, ni fyddai llwyddiant y clwb mewn ennill y wobr hon wedi digwydd heb ymrwymiad pob aelod y pwyllgor dros ymroddi eu hunain i wella dwyieithrwydd o fewn, nid yn unig yn clwb, ond o fewn pêl-rwyd ei hun. Rydym ni yma yn yr UM yn falch iawn dros eu brwdfrydedd tuag at yr iaith ac yn gobeithio y byddant yn cadw at eu gwaith anhygoel!

Beth am i chi gymryd rhan? Cewch fwy am Bêl-rwyd yma:

 

   

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576