Neges ar y cyd gan ein Llywydd UM a'r Is Ganghellor

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Annwyl fyfyriwr,

Rydym yn ysgrifennu ar y cyd heno gan ofyn am eich cymorth brys o ystyried y cynnydd difrifol yn y risg o Covid-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heno bod cyfyngiadau pellach yn cael eu cyflwyno trwy’r genedl.  Mae’r cyfyngiadau hyn yn cynnwys:

  • Teithio pan fydd angen yn unig;
  • Dim alcohol i gael ei werthu ar ôl 2200 o nos Iau yma ymlaen;
  • Gwasanaeth bwrdd yn unig mewn tafarndai a bariau.

 

Fel Prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, rydym yn eithriadol o ddiolchgar i’r holl fyfyrwyr hyny sydd yn parhau i barchu cyfyngiadau’r llywodraeth a’r mesurau hynny a roddwyd yn eu lle gan y Brifysgol i leihau’r potensial am ledaeniad Covid-19 yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf wedi ichi gyrraedd.  Rydym yn hyderus bod mwyafrif helaeth ein myfyrwyr yn cydymffurfio â’r rheolau.

Fodd bynnag, mae ymddygiad rhai pobl dros y nosweithiau diweddar, wedi bwydo canfyddiad nad yw myfyrwyr yn cydymffurfio â’n hymdrechion i gan Covid draw o Geredigion.  Gyda’n gilydd, mae angen i ni wrthwynebu hyn, a pheidio â chaniatau i’r gweithredoedd hyn danseilio ein cymuned.

Mae dwy brif ffordd y gallwch chi helpu:

  • Yn gyntaf – cadwch os gwelwch yn dda yn dynn at y mesurau rydym wedi’u pwysleisio – yn enwedig cadw 2m o bellter cymdeithasol.  Cadwch draw o ardaloedd os nad ydych chi’n hyderus bod modd cynnal pellter cymdeithasol yno.
  • Yn ail – pwysleiswch wrth eich ffrindiau a chydfyfyrwyr bod angen gwneud hynny hefyd, er lles ein cymuned a lle pwysig myfyrwyr o fewn y gymuned honno.

 

Gobeithiwn yn fawr y gallwn ddibynnu arnoch i’n cefnogi yn hyn o beth – wedi’r cyfan, rydym yn wynebu’r sefyllfa hon gyda’n gilydd.

Yr Athro Elizabeth Treasure: Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth

Nate Pidcock Llywydd: Undeb y Myfyrwyr, Aberystwyth

 

This Girl Can 2020

Llun 19 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576