Gwobrau'r Staff a Myfyrwyr - Yr Enillwyr!

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Ar y 2il Ebrill cynhaliwyd Gwobrau Staff a Myfyrwyr blynyddol UM Aber. Roedd y noson yn gyfle i UM Aber ddathlu a diolch i aelodau staff, myfyrwyr wirfoddolwyr ac adrannau eithriadol sy’n gwneud Aberystwyth yn wych.

Dyma 8fed blwyddyn y gwobrau, ac rydym yn falch o fod wedi derbyn 280 o enwebiadau, yn amrywio o fyfyrwyr yn enwebu eu darlithwyr i gyd-fyfyrwyr yn enwebu eu cynrychiolwyr academaidd.

Caiff pawb sy'n cyrraedd y rhestr fer a hefyd yr enillwyr, eu dethol gan fyfyrwyr Aberystwyth - mae'r holl broses, o'r enwebiad i'r cyflwyniad, dan arweiniad myfyrwyr.

Roedd pymtheg o gategorïau yn y gwobrau eleni, yn cydnabod staff, gwirfoddolwyr a chynrychiolwyr academaidd mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ar draws y brifysgol.

Enillwyr eleni oedd:

 

Gwobr Cam Nesaf

Ian Harris (Busnes)

  

Swyddog Gwirfoddol y Flwyddyn

Joao Louro (IBERS)

 

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn

Angharad Ffion James (Cyfraith a Throseddeg)

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn

Karl Hoffmann (IBERS)

 

Gwobr Adborth Eithriadol

Simon Payne (IBERS)

 

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn

Panna Karlinger (Adran Fathemateg)

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn

Andrew Evans (Adran Ffiseg)

 

Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg

John Davies (IBERS)

 

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn

Robin Church (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear)

 

Aelod Staff Ategol / Gwasanaeth y Flwyddyn

Doug Kerr (Gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr)

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

Aaron Phillips (Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu)

 

Darlithydd y Flwyddyn

Deena Bhoyroo (Mauritius)

 

Gwobr Arwain Cydraddoldeb

Adam Vellender (Adran Fathemateg)

 

Clod Arbennig

Kathy Hampson (Cyfraith a Throseddeg)

 

Adran y Flwyddyn

Seicoleg

 

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ymwneud â threfnu'r digwyddiad, y rheiny a gyrhaeddodd y rhestr fer a'r enillwyr.

Mae ffotograffau swyddogol wedi'u hychwanegu at dudalen Facebook UMAberSU felly ewch i edrych, tagiwch eich hun neu eich adran!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576