Edrych ar ‘Nôl i Aber 2023

blognewswelsh
Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae UMAber yn cynnal ‘Nôl i Aber bob blwyddyn ac mae gan y digwyddiad le arbennig yng nghalonnau myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr, gan wasanaethu fel amser i ailgysylltu, hiraethu, a dathlu. Daeth 6 chlwb a’u cyn-fyfyrwyr at ei gilydd ar gyfer ‘Nôl i Aber eleni mewn gwahanol leoliadau ar draws y campws ac yn y dref i ail-fyw eu buddugoliaethau a chreu atgofion newydd gyda’i gilydd.


Cafodd Lacrosse benwythnos gwych gyda gweithgareddau ar y Gwener a'r Sadwrn. Nos Wener, fe drefnon nhw Barbeciw Bondio gydag aelodau newydd a chyn-fyfyrwyr o dimau dynion a merched. Cyfarfu’r tîm ar y dydd Sadwrn ar gaeau’r Vicarage a chwarae gêm gyfeillgar gymysg. 

 

 

 

 

“Aeth y digwyddiad yn wych – daeth hen aelodau i ymweld (yn ddynion a merched). Dydd Gwener wnaethom ni gadw yr ardal BBQ i ni ym mar 46 a dydd Sadwrn chwaraeon ni gêm gymysg yn Vicarage Fields am tua 3 awr! Yn hwyrach y noson honno aethon ni allan mewn gwisgoedd Calan Gaeaf. Braf oedd gweld pawb eto ac i’r pwyllgor presennol gwrdd â’r aelodau a fu gynt yn ein rolau.” – Belen O’Toole, Llywydd Lacrosse

 

 

Cafodd y Tarannau lond diwrnod o weithgareddau, cynhaliwyd eu hyfforddiant ‘Nôl i Aber yn y Cawell Chwaraeon, cael pryd o fwyd aduno ac yna gorffen eu diwrnod gyda choctels. Roedd yn bleser gweld cymaint o hen ferched yn dod yn ôl ac yn trosglwyddo eu gwybodaeth i aelodau newydd i’w helpu i feithrin eu sgiliau a’u styntiau.


Cynhaliodd Badminton dwrnamaint penwythnos Calan Gaeaf hwyliog ond cystadleuol.  Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal bob blwyddyn ar lefel lai ond roedd y clwb yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i gynnal y digwyddiad ar raddfa fwy a chael aelodau cyn-fyfyrwyr i ymuno.


Cynhaliodd Rygbi’r Dynion sesiwn hyfforddi rygbi cyffwrdd gyda'u haelodau hen a newydd ar y cae chwarae 3G, roedd llawer o aelodau yn ymuno ac yn gwerthfawrogi'r amser sesiwn a roddwyd iddynt.

Gwelwyd dros 30 yn dod i ddigwyddiad Dance Sport , ac roedd y digwyddiad hwn yn nodi 20 mlynedd ers sefydlu'r clwb chwaraeon dawns. Roedd y mynychwyr yn cynnwys y llywydd o flwyddyn gyntaf y clwb, roedd hyn yn brofiad rhyfeddol i aelodau’r clwb a oedd yn gallu dysgu am ddyddiau cynnar y clwb yn ogystal â dathlu’r clwb yn 20 mlynedd. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys dawnsio cymdeithasol, lle’r oedd eu haelodau yn dawnsio dawnsfeydd yr oedd pob un ohonynt yn eu hadnabod ynghyd â chyn-aelodau a myfyrwyr presennol hefyd.

 

 

 

“Aeth ein digwyddiad ‘Nôl i Aber yn arbennig o dda. Roedd pobl yn canu ei glod trwy gydol y penwythnos ac rhoddodd y cyfle iddynt ddawnsio fel roeddent gynt. Mi oedd yn wirioneddol yn un o’n nosweithiau gorau a welsom ni fel clwb”. – Nyssa Wilkins, Llywydd y Clwb 

 

 

Mae’r digwyddiad ‘Nôl i Aber blynyddol yn meithrin ymdeimlad o undod ar draws cenedlaethau o Glybiau a Chymdeithasau ac yn cynnig cipolwg arbennig i gyn-fyfyrwyr ar etifeddiaeth eu grwpiau. Hoffai UMAber achub ar y cyfle hwn i ddiolch i Swyddfa'r Cyn-fyfyrwyr DARO a Chronfa Aber am ariannu'r digwyddiad ar y cyd â ni.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Gwyl y Celfyddydau 2023

Iau 30 Tach 2023

Arts Fest 2023

Iau 30 Tach 2023

Cofrestru Aber7s Ar Agor

Iau 30 Tach 2023

Aber7s Registration Open

Iau 30 Tach 2023
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576