#Awgrymiadau’rSwyddogion – y Pethau yr Hoffwn i fod wedi Gwybod cyn Mynd i Aberystwyth

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Heia bawb, Elizabeth yw fy enw i a fi yw eich Swyddog Materion Academaidd. Dyma rai pethau yr hoffwn i fod wedi gwybod cyn cyrraedd Aberystwyth:

  1. Mae’r tywydd yn eithaf mwyn trwy gydol y flwyddyn, hyd yn oed yn y gaeaf, felly does dim angen sgarff neu unrhyw ddillad gaeaf/eira arnoch chi....ond heb os bydd angen côt law arnoch...ac mae’n mynd wyntog iawn yr agosach i’r mor yr ewch...
  2. Ni allwch gerdded am 10 munud heb gyrraedd bryn...serch bynnag, wrth ddweud hynny, mae popeth o fewn pellter cerdded. Mae tua 15 munud ar ei hiraf ar draws y dref i gyd; dych chi byth yn rhy bell o unlle.
  3. £5 yw’r gost arferol i fynd i fyny’r bryn at y llety.
  4. Os oes gennych gar, mae’n gyfle gwych i fynd ar deithiau o gwmpas yr ardal yma i’r holl drefi/traethau ciwt... serch hynny, nid yw parcio yn Aber ar ben rhestr o’r pethau hawsaf i’w wneud...
  5. Er bod yna ond un clwb nos, nid yw’n golygu na allwch chi gael yr amser gorau...mae noson allan da yn dibynnu ar y cwmni.
  6. Erbyn diwedd y flwyddyn byddwch wedi prynu mwy o le storio ar eich ffôn dim ond ar gyfer yr albwm lluniau yn unig o’r enw ‘machludiadau’ y byddwch wedi’i greu.

Dwi’n gobeithio y cewch chi’r amser gorau yma a chadwch yn ddiogel xx

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576