Addysgu, Dysgu a’r Profiad Myfyrwyr 2023 - Enillwyr

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae UMAber yn falch o gyflwyno noson wobrwyo olaf yr wythnos: UMAber yn Dathlu Gwobrau Chwaraeon 2023. Mae'r gwobrau hyn yn cynorthwyo arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at y profiad o fod yn fyfyriwr.

Eleni cawsom 171 o enwebiadau a chyfarfu panel y rhestr fer fwy neu lai i ddarllen yr enwebiadau a gwneud rhai penderfyniadau anodd. Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu yn ogystal â’r rhai a enillodd y categorïau heno.


Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn:

 • Zoe Hayne

Adran y Flwyddyn:

 • Department of Computer Science

Darlithydd y Flwyddyn:

 • Andrew Baldwin

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

 • Helen Miles

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn:

 • Abby Monk

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn:

 • Muhammad Naveed Arshad

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn:

 • Lilly Casey-Green
 • Andrine Vangberg

Goruchwyliwr y Flwyddyn:

 • Luis Mur

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn:

 • Helen Williams

Pencampwr Cymru

 • Cai Phillips

Hyrwyddwr Rhyddhad

 • Dax Aziraphale FitzMedrud and Elena Bloomquist 

Llongyfarchiadau enfawr i holl enwebeion ac enillwyr Gwobrau Dathlu Chwaraeon UMAber 2023.

Da iawn / Da iawn oddi wrthym ni i gyd yn UMAber llongyfarchiadau i bawb.

Comments

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576