Gofnodi Aflonyddu Rhywiol

Na yw Na – Cadw’r campws yn saff o Aflonyddu Rhywiol

Mae UMAber wedi pasio Polisi Aflonyddu Rhywiol newydd sy'n cyflwyno safiad dim goddefgarwch tuag at aflonyddu rhywiol ym Mhrifysgol Aberystwyth;  mae hyn yn cynnwys creu'r ffurflen reportio ar-lein isod (sy'n derbyn adroddiadau dienw a thrydydd parti) yn ogystal â chyfeirio pobl at wasanaethau cymorth priodol.

Mae Aflonyddu Rhywiol yn cynnwys sylwadau rhywiol di-groeso, gwahoddiadau rhywiol di-groeso neu ystumiau sarhaus, chwibanu, gweiddi, cyffyrddiad corfforol di-wahoddiad, pinsio neu glatsio'r corff, codi dillad neu eu tynnu i ffwrdd heb gytuno i hynny, neu rywun yn arddangos eu horganau cenhedlu heb gydsyniad.

Mae gan Brifysgol Aberystwyth ganllawiau penodol ar gyfer ymdrin ag Aflonyddu a Bwlio, sy'n gosod cyfrifoldeb personol ar fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr i drin ei gilydd â pharch ac urddas.

Os ydych chi'n teimlo eich bod yn cael eich aflonyddu neu eich bwlio, gallwch wneud cwyn i'r Brifysgol gan ddefnyddio'r canllawiau hyn. Gall Canolfan Gynghori UMAber eich helpu i wneud hyn, yn ogystal â chynnig y cymorth rydych chi ei angen.