Polisi

Mae polisi'n gosod allan yr hyn mae UMAber yn ei gredu ac yn gweithio arno; wedi'i gyflwyno fel syniad caiff wedyn ei drafod gan Gyngor yr Undeb lle gellir naill ai ei basio neu ei anfon ymlaen at bleidlais lle caiff holl fyfyrwyr Aberystwyth fynegi eu barn, sef Pleidlais yr Holl Fyfyrwyr.

Bydd polisi sy'n cael ei basio'n parhau i fod yn weithredol am hyd at dair blynedd, oni chaiff ei gwblhau, ei wella neu ei adnewyddu.


Polisi Cyfredol

Mae'r table isod yn cynnwys rhestr lawn o bolisïau, a chaiff ei diweddaru â pholisi a basiwyd yng Nghyngor yr Undeb unwaith y caiff ei gymeradwyo gan fwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Os hoffech gael copi o bolisïau cyfredol, neu os hoffech drafod polisi penodol, cysylltwch â Chydlynydd Llais y Myfyrwyr, Chris neu gysylltu ag un o'n swyddogion.