Rolau: Ymddiriedolwr Myfyrwyr

Fel elusen, mae gan Undeb y Myfyrwyr Fwrdd Ymddiriedolwyr i oruchwylio ei weithgareddau. Mae'n gymysgedd o broffesiynwyr profiadol sy'n gwirfoddoli eu hamser, y pum Swyddog Llawn-amser sy'n ymddiriedolwyr yn awtomatig a dau fyfyriwr etholedig (un israddedig ac un ôl-raddedig) sy'n gallu parhau i fod ar y bwrdd am hyd at ddau gyfnod o ddwy flynedd tra byddant yn fyfyrwyr yn y brifysgol.


Myfyriwr Ymddiriedolwr Ôl-raddedig

Mae Myfyrwyr Ymddiriedolwyr yn eistedd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr i oruchwylio sut mae'r Undeb yn perfformio, yn ariannol ac o ran darparu gwasanaethau i fyfyrwyr. Mae'r Bwrdd yn sicrhau bod yr Undeb yn cael ei redeg yn dda, yn gwireddu ei amcanion ac yn gweithio o fewn y rheolau cyfreithiol a chyfansoddiadol a osodir allan yn ei ddogfennau llywodraethu.