Canlyniadau Etholiadau

 

Canlyniadau Etholiadau UMAber 2018/19

Etholiadau Swyddogion y Gwanwyn | Cynrychiolwyr Academaidd | Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau


Etholiadau Swyddogion y Gwanwyn 2018

 

Rolau llawn amser

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA: Anna Jones

Swyddog Materion Academaidd: Megan Hatfield

Swyddog Cyfleoedd i fyfyrwyr :Louisa Fletcher

Llywydd UMAber 2018 / 2019 AberSU President : Bruce Wight

Swyddog Llesiant : Molly-Jean Longden

 

Rolau gwirfoddoli

Cadeirydd yr Undeb : Natasha Jacobs

Swyddog y Menywod : Sophie Thompson

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol : Karolina Ozarowska

Swyddog Croenddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (CALlE) ; Ammaara Nalban

Swyddog yr Amgylched a Chynaliadwyedd ; James Clarke

Swyddog Myfyrwyr Hyn : Jon Harding

Swyddog LHDTQ+ : Steve Mason

 

Cynrychiolwyr Athrofa         

Cynrychiolwyr Athrofeydd Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig - IBERS (UG) : Joao Louro

Cynrychiolwyr Athrofeydd Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg - IMPACS (UG) : Troy Wenham

Cynrychiolwyr Athrofeydd Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg - IGHPP (UG) : Chloe Wilkinson-Silk

Athronfeydd Celfyddydau - IAH (UG) : Roisin Donnelly

Cynrychiolwyr Athrofeydd Busnes a’r Gyfraith - IBL (UG) : Dhanjeet Ramnatsing


Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd mis Ebrill

Diolch i bawb a safodd a llongyfarchiadau i’r enillwyr ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi o Fedi 2018 ymlaen!

Cewch ofyn am fanylion llawn y bleidlais drwy e-bostio undeb.etholiadau@aber.ac.uk

Bydd y rolau lle etholwyd ail-agor enwebiadau’n (RON) ail-agor ym Medi 2018.

 

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Cynrychiolydd Cyfrifeg Blwyddyn 2:                           Kirsty Harrison

Cynrychiolydd Cyfrifeg Blwyddyn 3:                           Agata Blaszkiewicz

Cynrychiolydd Busnes a Rheolaeth Blwyddyn 3:       Clare Scally

 

Ysgol y Gyfraith Aberystwyth

Cynrychiolydd Troseddeg Blwyddyn 3:                   Alexander Magee

Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 3:                              Rashdan Rahmad

 

Adran Cyfrifiadureg

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 2:               Michael Male        &        RON

 

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Cynrychiolydd Ysgrifennu Creadigol Blwyddyn 2:            Shannon Black

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 3:          Judy Hazeldene

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 2:          Jessica Thompson

 

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Ddynol Blwyddyn 2:                          Ellen Hjort

Cynrychiolydd Gwyddorau Amgylcheddol y Byd Blwyddyn 3:          Holly Walder

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Ffisegol Blwyddyn 3:                         Hannah Dyer

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Ddynol Blwyddyn 3:                          Katie Regan

 

Adran Hanes a Hanes Cymru

Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 2:                                                    Molly Stubbs       &       Christopher Dale

 

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cynrychiolydd Blwyddyn 2:                                 RON

Cynrychiolydd Blwyddyn 3:                                 Sabrina Mangham       &       Sarah Lehmkuehler

 

Adran Mathemateg

Cynrychiolydd Blwyddyn 3:                        Joel Greenwood       &       Panna Karlinger

 

Adran Ffiseg

 

Cynrychiolydd Blwyddyn 3:                        Paola Montoya       &       Leandra Craine

Cynrychiolydd Blwyddyn 4:                        Gareth Stephens

Cynrychiolydd Blwyddyn 2:                        Frankie Targett       &       Kate Warren

 

Adran Seicoleg

Cynrychiolydd Blwyddyn 2:                        Priyasha Das

Cynrychiolydd Blwyddyn 3:                        Kieran Metson       &       Angelika Pastuszko

 

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 2:                     Rory Chapman

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 2:                                           Sian Lyden

Cynrychiolydd Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 2:      Harvey Franks

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 3:                     Jess Ivers

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 3:                                           Kim Hope

Cynrychiolydd Senograffi a Dylunio Theatr Blwyddyn 3:                        Kristin Lundy

 

IBERS

Year 2 Animal and Aquatic Sciences Representative:                           RON

Year 3 Biology and Health Representative:                                           RON

 

Ysgol Celf - School of Art

Cynrychiolydd Blwyddyn 3:                          Benjamin Johnson

 

Ysgol Addysg - School of Education

Cynrychiolydd Astudiaethau Plentyndod Blwyddyn 2:                      Sunny Cheng       &      Skye Meredith

Cynrychiolydd Addysg a Datblygiad Rhyngwladol Blwyddyn 3:       Sarah Dunmall

Cynrychiolydd Astudiaethau Plentyndod Blwyddyn 3:                      Alex Burrows


PHWYLLGORAU CLYBIAU CHWARAEON A CHYMDEITHASAU

Diolch i bawb a safodd a bleidleisiodd. Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi o Fedi 2018 ymlaen!

Cewch ofyn am fanylion llawn y bleidlais drwy e-bostio undeb.etholiadau@aber.ac.uk.

 

Clwb Anturio - Expeditions                              

Clwb Anturio - Ysgrifennydd                             Rebecca Round

Clwb Anturio - Trysorydd                                  Jack Westwood

Clwb Anturio - Llywydd                                     Benjamin Hughes

Clwb Anturio - Ysgrifennydd Cyfarpar              Rhiannon Kamink

                                                                  

ACV                                                                        

ACV - Llywydd                                                 Cameron Wright

ACV - Ysgrifennydd (Tymor 1)                        Lauren Dunkley

ACV - Trysorydd                                             Tristan Worssam

ACV - Swyddog Offer                                      Connor Ringland

                                                                  

Medievel Renactment                                       

Medievel Renactment - Llywydd                        Kristin Lundy

Medievel Renactment - Is-lywydd                      Jonny Hepburn

                                                                  

Pole & Aerial Fitness                                         

Pole & Aerial Fitness - Llywydd                         Becca Osborne

                                                                  

Y Gymuned Gemwyr Aberystwyth - ACOG   

Y Gymuned Gemwyr Aberystwyth - Llywydd                                   Harry Adams

Y Gymuned Gemwyr Aberystwyth - Is-lywydd                                 Nate Slade

Y Gymuned Gemwyr Aberystwyth - Ysgrifennydd                           Sarah Cole

Y Gymuned Gemwyr Aberystwyth - Ysgrifennydd Cymdeithasol    William Lewis Evans

                                                                  

Y Biz - The Biz                                                     

Y Biz - Llywydd                                              Nikeela Erin Uprichard

Y Biz - Is-lywydd                                            Max Kossatz

Y Biz - Ysgrifennydd                                      Daisy Hill

Y Biz - Ysgrifennydd Cymdeithasol               Jake Lawrence

Y Biz - Cadeirydd AberPreneurs                   Alexander Magee

                                                                  

Badminton                                                           

Badminton - Ysgrifennydd Cymdeithasol             Yong Jing & Lydia McGann