Canlyniadau Etholiadau

Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amryw bethau tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Yma fe welwch ganlyniadau ein hetholiadau o'r sawl blynedd diwethaf.

Mae modd lawrlwytho canlyniadau pob etholiad, gan gynnwys y rheiny'r cynrychiolwyr academaidd, pwyllgorau'r clybiau chwaraeon a'r cymdeithasau, y cynrychiolwyr i gynhadledd, y swyddogion gwirfoddol a'r swyddogion llawn amser.

 

Etholiadau Cynhadledd UCM ac Isetholiadau'r Hydref 2019

Isetholiadau Gwanwyn 2019

Etholiadau Gwanwyn 2019 y Swyddogion

Etholiadau Cynhadledd UCM ac Isetholiadau'r Hydref 2018

Etholiadau Hydref 2018 y Cynrychiolwyr Academaidd

Etholiadau Gwanwyn 2018 y Cynrychiolwyr Cwrs

Etholiadau Gwanwyn 2018 y Clybiau a'r Cymdeithasau

Etholiadau Gwanwyn 2018 y Swyddogion

 


Etholiadau GWANWYN 2018 Y Swyddogion

 

Rolau llawn amser

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA: Anna Jones

Swyddog Materion Academaidd: Megan Hatfield

Swyddog Cyfleoedd i fyfyrwyr :Louisa Fletcher

Llywydd UMAber 2018 / 2019 AberSU President : Bruce Wight

Swyddog Llesiant : Molly-Jean Longden

 

Rolau gwirfoddoli

Cadeirydd yr Undeb : Natasha Jacobs

Swyddog y Menywod : Sophie Thompson

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol : Karolina Ozarowska

Swyddog Croenddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (CALlE) ; Ammaara Nalban

Swyddog yr Amgylched a Chynaliadwyedd ; James Clarke

Swyddog Myfyrwyr Hyn : Jon Harding

Swyddog LHDTQ+ : Steve Mason

 

Cynrychiolwyr Athrofa         

Cynrychiolwyr Athrofeydd Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig - IBERS (UG) : Joao Louro

Cynrychiolwyr Athrofeydd Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg - IMPACS (UG) : Troy Wenham

Cynrychiolwyr Athrofeydd Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg - IGHPP (UG) : Chloe Wilkinson-Silk

Athronfeydd Celfyddydau - IAH (UG) : Roisin Donnelly

Cynrychiolwyr Athrofeydd Busnes a’r Gyfraith - IBL (UG) : Dhanjeet Ramnatsing