Etholiadau

Dan eich arweiniad chi…

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd ar Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amrywiaeth o bethau tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan an gynnwys cynrychiolwyr academaidd a swyddogion gwirfoddol.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

 

Hyb Etholiadau

Sefyll


Is-Etholiadau’r Gwanwyn

Etholiadau ar gyfer Cynrychiolwyr Academaidd a rolau gwag ar gyfer Swyddogion Gwirfoddol.

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Llun 16eg Mawrth 2020

Cyfnod sefyll yn gorffen: 12pm Dydd Gwener 27ain Mawrth 2020

Sesiwn Ragwybodaeth i Ymgeiswyr 4pm dydd Gwener 27ain Mawrth 2020

Pleidleisio: Dydd Llun 20fed – Dydd Gwener 24ain Ebrill 2020

Canlyniadau: Dydd Gwener 24ain Ebrill 2020

*Rolau Swyddogion Gwirfoddol yn unig.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576