Etholiadau

Sefyll | Rolau: Cynrychiolwyr AcademaiddRolau: Pwyllgorau Clybiau a Chymdeithasau

Mythau Etholiadau | Hafan yr Ymgeiswyr


 

Dan eich arweiniad chi…

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd o Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu â phenderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amryw o faterion tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

Mae'n adeg gyffrous yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, p'un a ydych chi'n gynrychiolydd academaidd neu'n aelod o bwyllgor clwb chwaraeon neu gymdeithas, mae gennych chi gyfle i ymuno â ni ar ein taith.

 

Os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod syniadau i gynrychioli'ch cwrs neu arwain eich clwb neu'ch cymdeithas, ystyriwch sefyll.


 

Dyddiadau Pwysig

Cyfnod sefyll yn dechrau:      Dydd Llun 19 Mawrth 2018

Cyfnod sefyll yn gorffen:       12pm Dydd Gwener 14 Ebrill 2018

Pleidlais yn agor:                   9am Dydd Llun 23 Ebrill 2018

Pleidlais yn cau:                    12pm Dydd Gwener 27 Ebrill 2018

Canlyniadau:                          6pm Dydd Gwener 27 Ebrill 2018