Etholiadau

Dan eich arweiniad chi…

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd ar Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amrywiaeth o bethau tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan an gynnwys cynrychiolwyr academaidd a swyddogion gwirfoddol.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.


Mae Is-Etholiadau’r Gwanwynnawr ar agor!

Sefyll
Hyb Etholiadau


Is-Etholiadau’r Gwanwyn

Etholiadau ar gyfer rolau ar Bwyllgorau Clybiau a Chymdeithasau, Cynrychiolwyr Academaidd a rolau gwag Swyddogion Gwirfoddol.

Cyfnod Sefyll yn Agor: dydd Llun 15fed Mawrth 2021

Cyfnod Sefyll yn Cau: 12pm dydd Llun 19eg Ebrill 2021

Briffio Ymgeiswyr: (amser i’w gadarnhau) dydd Llun 19eg Ebrill 2021

Pleidleisio: 10am dydd Llun 26ain – 12pm dydd Gwener 30ain Ebrill 2021

Canlyniadau: 6pm dydd Gwener 30ain Ebrill 2021


 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576