Etholiadau

Dan eich arweiniad chi…

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd ar Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amrywiaeth o bethau tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan an gynnwys cynrychiolwyr academaidd a swyddogion gwirfoddol.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.


Is-Etholiadau’r Hydref

Etholiadau ar gyfer Cynrychiolwyr Academaidd, rolau gwag ar gyfer Swyddogion Gwirfoddol a chynrychiolwyr i Gynhadledd UCM.

 

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Llun 16eg Medi 2019

Cyfnod sefyll yn gorffen: 12pm Dydd Llun 7fed Hydref 2019

Sesiwn Ragwybodaeth i Ymgeiswyr 4pm a 6pm dydd Llun 7fed Hydref 2019

Pleidleisio: Dydd Llun 14eg – Dydd Gwener 18fed Hydref

Canlyniadau: Dydd Gwener 18 Hydref

*Rolau Swyddogion Gwirfoddol a chynrychiolwyr i Gynadleddau UCM yn unig.

 

Etholiadau Gwanwyn y Swyddogion

Etholiadau ar gyfer pob swydd gan gynnwys Swyddogion Llawn-amser a Swyddogion Gwirfoddol.

 

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Mercher 1af Ionawr 2020

Cyfnod sefyll yn gorffen: 12pm Dydd Mawrth 25ain Chwefror 2020

Sesiwn Ragwybodaeth i Ymgeiswyr 4pm a 6pm Dydd Mawrth 25ain Chwefror 2020

Pleidleisio: Dydd Llun 9fed – Dydd Gwener 13eg Ebrill 2020

Canlyniadau: Dydd Gwener 13eg Mawrth 2020

 

Is-Etholiadau’r Gwanwyn

Etholiadau ar gyfer Cynrychiolwyr Academaidd a rolau gwag ar gyfer Swyddogion Gwirfoddol.

 

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Llun 16eg Mawrth 2020

Cyfnod sefyll yn gorffen: 12pm Dydd Gwener 27ain Mawrth 2020

Sesiwn Ragwybodaeth i Ymgeiswyr 4pm dydd Gwener 27ain Mawrth 2020

Pleidleisio: Dydd Llun 20fed – Dydd Gwener 24ain Ebrill 2020

Canlyniadau: Dydd Gwener 24ain Ebrill 2020

*Rolau Swyddogion Gwirfoddol yn unig.