Etholiadau

Dan eich arweiniad chi…

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd ar Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amrywiaeth o bethau tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan an gynnwys cynrychiolwyr academaidd a swyddogion gwirfoddol.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.


Mae Etholiadau Swyddogion y Gwanwyn nawr ar agor!

I sefyll etholiad, cliciwch y ddolen isod ac ewch ati i gwblhau’r ffurflen ar-lein.

Sefyll Etholiad (Ffurflen Sefyll Ar-lein)

Hyb Etholiadau


Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion

Etholiadau ar gyfer Swyddogion Llawn-amser a Swyddogion Gwirfoddol.

Cyfnod Sefyll yn dechrau: Dydd Llun 18fed Ionawr 2021

Cyfnod Sefyll yn Cau: 12pm dydd Mawrth 23ain Chwefror 2021

Briffio’r Ymgeiswyr: (amser i’w gadarnhau) dydd Mawrth 23ain Chwefror 2021

Dyddiad Cau ar gyfer Cyhoeddusrwydd: 10am dydd Gwener 26ain Chwefror 2021

Pleidleisio: 10am dydd Llun 8fed – 3pm dydd Gwener 12fed Mawrth 2021

Canlyniadau: 7pm dydd Gwener 12fed Mawrth 2021


Is-Etholiadau’r Gwanwyn

Etholiadau ar gyfer rolau ar Bwyllgorau Clybiau a Chymdeithasau, Cynrychiolwyr Academaidd a rolau gwag Swyddogion Gwirfoddol.

Cyfnod Sefyll yn Agor: dydd Llun 15fed Mawrth 2021

Cyfnod Sefyll yn Cau: 12pm dydd Llun 19eg Ebrill 2021

Briffio Ymgeiswyr: (amser i’w gadarnhau) dydd Llun 19eg Ebrill 2021

Pleidleisio: 10am dydd Llun 26ain – 12pm dydd Gwener 30ain Ebrill 2021

Canlyniadau: 6pm dydd Gwener 30ain Ebrill 2021

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576