Etholiadau

Awgrymu Myfyriwr | Mythau'r EtholiadauHafan yr Ymgeiswyr


Dan eich arweiniad chi.....

Mae myfyrwyr yn arwain ym mhob agwedd o Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu â phenderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amryw o faterion tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

Mae'n adeg gyffrous yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, p'un a ydych chi'n Swyddog Llawn-amser, yn Swyddog Gwirfoddol, yn Gynrychiolydd Athrofa neu'n Fyfyriwr Ymddiriedolwr, mae gennych chi gyfle i ymuno â ni ar ein taith.

Gallwch weld pwy yw eich Swyddogion Llawn-amser a Swyddogion Gwirfoddol drwy glicio ar y ddolen berthnasol.

Os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n eu hadnabod syniadau ynglyn â sut i wneud bywyd myfyrwyr yn well, yna dylech ystyried sefyll etholiad.  Telir cyflog o £17.5k ynghyd â phecyn ardderchog, gan gynnwys 28 diwrnod o wyliau ar gyfer y flwyddyn sy'n dechrau yng Ngorffennaf 2018.


Dyddiadau Pwysig

Cyfnod sefyll yn dechrau:                         Dydd Llun 1 Ionawr

Cyfnod sefyll yn gorffen:                          Canol nos, dydd Llun 26 Chwefror

Rhagwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr:     3pm neu 5pm dydd Mawrth 27 Chwefror

Ymgyrchu'n Dechrau:                               Dydd Iau 1 Mawrth

Dechrau'r Bleidlais:                                  9am dydd Llun 12 Mawrth

Diwedd y Bleidlais:                                   3pm dydd Gwener 16 Mawrth

Canlyniadau:                                             8.30pm Dydd Gwener 16 Mawrth – Prif Ystafell, Undeb y Myfyrwyr