Etholiadau

Awgrymu Myfyriwr | Mythau'r EtholiadauHafan yr Ymgeiswyr


Dan eich arweiniad chi.....

Mae myfyrwyr yn arwain ym mhob agwedd o Undeb y Myfyrwyr. Rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i'ch helpu chi i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amryw o faterion tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

Mae'n adeg gyffrous yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, p'un a ydych chi'n Swyddog rhan-amser, yn Gynrychiolydd Athrofa, yn Gynrychiolydd Academaidd, Cynrychiolydd i Gynhadledd UCM neu Ymddiriedolwr Myfyriwr mae gennych chi gyfle i ymuno â ni ar ein taith.

Mae manylion llawn ynglyn â'r etholiadau i'w gweld yng Nghanllawiau'r Ymgeiswyr.

 


Dyddiadau Pwysig

Cyfnod sefyll yn dechrau:                       Dydd Gwener 22 Medi

Cyfnod sefyll yn gorffen:                        4pm dydd Llun 9 Hydref

Rhagwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr:  4pm neu 6pm dydd Llun 9 Hydref

Ymgyrchu'n Dechrau:                             Dydd Mawrth 10 Hydref

Dechrau'r Bleidlais:                                 9am dydd Mercher 18 Hydref

Diwedd y Bleidlais:                                  6pm dydd Sul 22 Hydref

Canlyniadau:                                            6pm dydd Llun 23 Hydref (drwy Wefan Undeb y Myfyrwyr)