Etholiadau

Dan eich arweiniad chi…

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd ar Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amrywiaeth o bethau tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Mae swyddogion llawn amser yn cael eu talu tua £18,000 i weithio llawn-amser i ddatblygu myfyrwyr profiad ac i gynrychioli eich buddiannau i'r Brifysgol a'r tu hwnt.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

CLICIWCH YMA I SEFYLL AR GYFER ETHOLIAD


Etholiadau Cynhadledd UCM ac Isetholiadau'r Hydref 2018

Etholiadau Hydref 2018 y Cynrychiolwyr Academaidd

 

Etholiadau'r Swyddogion

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019

Cyfnod sefyll yn dod i ben: 12pm ddydd Mawrth 26 Chwefror 2019

Pleidlais yn dechrau: 9am ddydd Llun 11 Mawrth 2019

Pleidlais yn gorffen: 3pm ddydd Gwener 15 Mawrth

Canlyniadau: 8pm ddydd Gwener 15 Mawrth yn adeilad Undeb y Myfyrwyr

 

Isetholiadau Gwanwyn y Clybiau, y Cymdeithasau a'r Cynrychiolwyr Academaidd

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Llun 25 Mawrth 2019

Cyfnod sefyll yn dod i ben: 9am ddydd Llun 8 Ebrill 2019

Pleidlais yn dechrau: 9am ddydd Llun 29 Ebrill 2019

Pleidlais yn gorffen: 3pm ddydd Gwener 3 Mai 2019

Canlyniadau: 7pm ddydd Gwener 3 Mai 2019 ar wefan yr Undeb