Etholiadau

Dan eich arweiniad chi…

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd ar Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amrywiaeth o bethau tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

Mae'n adeg gyffrous yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ac fel Cynrychiolydd Academaidd, mae gennych chi gyfle i ymuno â ni ar ein taith.

Os oes gennych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, syniadau i gynrychioli'ch cwrs neu arwain eich clwb neu'ch cymdeithas, ystyriwch sefyll...


Dyddiadau Pwysig Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Sul 16 Medi 2018

Cyfnod sefyll yn gorffen: 12pm Dydd Gwener 19 Hydref 2018

Pleidlais yn agor: 9am Dydd Llun 29 Hydref 2018

Pleidlais yn cau: 12pm Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018

Canlyniadau: 7pm Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018 ar wefan yr Undeb