Etholiadau

Dan eich arweiniad chi…

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd o Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu â phenderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amryw o faterion tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

Roedd nifer o etholiadau i benderfynu eich arweinwyr a chynrychiolwyr myfyrwyr y flwyddyn yma:

 

  • Cynhaliodd UMAber yr Etholiad Sengl Cynrychiolydd Academaidd cyntaf erioed
  • Pleidleisiodd 35% o'n haelodau yn Etholiadau'r Swyddogion Gwanwyn 2018
  • Am y tro cyntaf, cynigiodd etholiadau ar-lein i glybiau chwaraeon a chymdeithasau 

Ddarllenwch ganlyniadau ein holl etholiadau eleni yma, a pheidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ystod etholiadau'r blynyddoedd nesaf!


 

Dyddiadau Allweddol ar gyfer 2018/19


Rydym wedi gosod ein dyddiadau dros dro ar gyfer etholiadau'r flwyddyn nesaf fel yr isod:


Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd yr Hydref

Sefyll yn Agor: 16/09/2018

Sefyll yn cau: 19/10/2018

Pleidleisio yn Agor: 29/10/2018

Pleidleisio yn Cau: 02/11/2018    

 

Is-Etholiadau Swyddogion a Cynrychiolwyr  i Gynadleddau UCM

Sefyll yn Agor:  05/11/2018  

Sefyll yn cau: 18/11/2018

Pleidleisio yn Agor: 26/11/2018       

Pleidleisio yn Cau: 28/11/2018


Etholiadau Swyddogion Gwanwyn 2019

Sefyll yn Agor:  01/01/2019

Sefyll yn cau: 26/02/2019

Dyddiad cau cyhoeddusrwydd: 01/03/2019

Pleidleisio yn Agor: 11/03/2019    

Pleidleisio yn Cau: 15/03/2019


Is-etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd, Clybiau a  Chymdeithasu

Sefyll yn Agor:  25/03/2019

Sefyll yn cau: 07/04/2019

Pleidleisio yn Agor: 29/04/2019

Pleidleisio yn Cau: 03/05/2019