Etholiadau

Dan eich arweiniad chi…

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd ar Undeb y Myfyrwyr. Bob blwyddyn, rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i helpu i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amrywiaeth o bethau tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

Os oes gennych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, syniadau i gynrychioli'ch cwrs neu arwain eich clwb neu'ch cymdeithas, ystyriwch sefyll...


Dyddiadau Pwysig

Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Sul 16 Medi 2018

Cyfnod sefyll yn gorffen: 12pm Dydd Gwener 19 Hydref 2018

Pleidlais yn agor: 9am Dydd Llun 29 Hydref 2018

Pleidlais yn cau: 12pm Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018

Canlyniadau: 7pm Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018 ar wefan yr Undeb

 

Cynhadledd UCM ac Isetholiadau'r Hydref

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Llun 5 Tachwedd 2018

Cyfnod sefyll yn dod i ben: 9am dydd Llun 12 Tachwedd 2018

Pleidlais yn dechrau: 9am dydd Llun 19 Tachwedd

Pleidlais yn gorffen: 3pm dydd Mercher 21 Tachwedd

Canlyniadau: 7pm dydd Mercher 28 Tachwedd 2018 ar wefan yr Undeb

 

Etholiadau'r Swyddogion

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019

Cyfnod sefyll yn dod i ben: 12pm ddydd Mawrth 26 Chwefror 2019

Pleidlais yn dechrau: 9am ddydd Llun 11 Mawrth 2019

Pleidlais yn gorffen: 3pm ddydd Gwener 15 Mawrth

Canlyniadau: 8pm ddydd Gwener 15 Mawrth yn adeilad Undeb y Myfyrwyr

 

Isetholiadau Gwanwyn y Clybiau, y Cymdeithasau a'r Cynrychiolwyr Academaidd

Cyfnod sefyll yn dechrau: Dydd Llun 18 Mawrth 2019

Cyfnod sefyll yn dod i ben: 9am ddydd Llun 8 Ebrill 2019

Pleidlais yn dechrau: 9am ddydd Llun 29 Ebrill 2019

Pleidlais yn gorffen: 3pm ddydd Gwener 3 Mai 2019

Canlyniadau: 7pm ddydd Gwener 3 Mai 2019 ar wefan yr Undeb