Etholiadau

Dan eich arweiniad chi.....

Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd o Undeb y Myfyrwyr. Rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i'ch helpu chi i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amryw o faterion tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

Mae'n adeg gyffrous yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, p'un a ydych chi'n swyddog rhan amser neu'n gynrychiolydd athrofa, mae gennych chi gyfle i ymuno â ni ar ein taith.

Mae manylion llawn ynglyn â'r etholiadau i'w gweld yng Nghanllawiau'r Ymgeiswyr.


Dyddiadau Pwysig

Cyfnod Sefyll Yn Agor:  Dydd Gwener 22 Medi

Cyfnod Sefyll Yn Cau: 4pm Dydd Llun 9 Hydref

Rhagwybodaeth Ar Gyfer Ymgeiswyr: 4pm Neu 6pm Dydd Llun 9 Hydref

Ymgyrchu'n Dechrau: Dydd Mawrth 10 Hydref

Pleidlais Yn Agor: 9am Dydd Mercher 18 Hydref

Pleidlais Yn Cau: 3pm Dydd Sul 22 Hydref