English

Bwytwch. Yfwch. Mwynhewch.

Mae’r Brifysgol yn rhedeg mannau bwyd a diod yn adeilad Undeb y Myfyrwyr.

Dyma’r amseroedd agor ar eu cyfer:


Bar Cwtch

Llun – Sad     11yb to 11yh

Sul                12pm to 11pm


Starbucks

Llun – Gwen   8:30yb to 9yh

Sad              11yb to 8yh

Sul               12yp to 8yh


Stone Willys Pizza

Gallwch archebu Stone Willy's o'r Bar Cwtch:

Llun – Sad     11:30yb to 11yh

Sul               12yp to 11yh

 

Mae Stone Willy’s hefyd yn danfon i unrhyw le yn Aberystwyth:

Llun – Sad     4yp to 11:30yh

Sul                12yp to 11:30yh

Archebwch arlein: http://www.stonewillyspizza.co.uk/store/aberystwyth-uni-students-union


Siop Undeb y Myfyrwyr  

Llun – Gwen   8.30yb to 9yh

Sad              11yb – 3yh

Sul                Ar gau

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576