Ynglyn a’r Glas

Diben cyfnod y Glas yw eich helpu i setlo i mewn, gwneud ffrindiau a dod i garu eich cartref newydd!

Yn ystod Wythnos y Glas, mae gennym ni amrywiaeth o bethau ar y gweill i'ch cyflwyno i fywyd yn y Brifysgol. Mae'n llawn-dop o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau. Mae ein gweithgareddau a'n digwyddiadau ar gyfer pawb, p'un ai ydych chi'n las-fyfyriwr sydd newydd adael yr ysgol, myfyriwr hyn neu'n fyfyriwr sy'n dychwelyd... mae gennym ni rywbeth i chi i gyd.

Dyma rai dyddiadau allweddol:

 

Penwythnos Croeso

Dydd Gwener 20fed – Sul 22ain Medi

Mae digonedd o bethau i'ch cadw'n ddifyr dros y penwythnos hwn, yn barod ar gyfer Wythnos y Glas. Bydd Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol yn cynnal digwyddiadau darparu gwybodaeth a gweithgareddau hwyl ac adloniant.

 

Yr Arwerthiant Mawr

Dydd Sadwrn 21ain Medi

Cyfle i brynu nwyddau ail-law i'r ty, pethau nad oedd modd i chi ddod gyda chi - popeth o offer ar gyfer gegin i glustogau, a phopeth am bris eithriadol o rad! Y peth gorau yw bod unrhyw arian sy'n cael ei wneud o'r arwerthiant yn mynd i elusen, felly rydyn chi nid yn unig yn arbed llwyth o arian, ond hefyd yn helpu achos da!

 

Ffeiriau'r Glas

Dydd Llun 23ain a Mawrth 24ain Medi 2019

10 - 4 yn y Babell Fawr y tu ôl i Undeb y Myfyrwyr

Arddangosfa 2 ddiwrnod o bopeth sydd gan Aberystwyth i'w gynnig; o glybiau chwaraeon i bethau am ddim; o gyfleoedd gwirfoddoli i ragflas o gymdeithasau. Dyma'r digwyddiad na fyddwch chi am ei fethu, gan ei fod yn llawn-dop o bethau am ddim a thalebau ar gyfer disgownt i'ch helpu i ddod i adnabod eich cartref newydd!

 

Wythnos y Glas

23ain – 29ain Medi

Llu o ddigwyddiadau yn ystod y dydd ac ar fin-nos i'ch croesawu i'r Brifysgol ger y lli, gan gynnwys:

  • Cwrdd a Chyfarch
  • Noson gomedi
  • Sesiynnau Chwaraeon
  • Noson gwis
  • & llawer iawn mwy

 

*Gallwch fwrw golwg dros y dudalen adloniant min-nos yma am fanylion y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn ystod cyfnod y Glas.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576