Arweiniad i'r Undeb

Llongyfarchiadau ar sicrhau eich lle yn y Brifysgol ger y lli: Aberystwyth!

Mae’n braf iawn gennym ni eich croesawu i’r Brifysgol, i Undeb y Myfyrwyr (UMAber) ac i’n cymuned.

Dyma arweiniad bach sy'n cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod ynglyn ag Undeb y Myfyrwyr, yr hyn rydyn ni’n ei wneud a sut mae modd i chi gyfranogi yn ystod eich cyfnod yn Aberystwyth.

Mae'r lluniau a'r testun yn y Cyflwyniad yn cysylltu i fwy o wybodaeth, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni!

Os ydych yn cael problemau gyda'r dudalen isod cliciwch yma.


 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576