Glasfyfyrwyr

Llongyfarchiadau ar sicrhau eich lle ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydych chi eisoes ar y llwybr at y cyfnod mwyaf cyffrous o'ch bywyd. Rydyn ni methu aros i gwrdd â chi!

Ni yw eich Undeb Myfyrwyr  ac rydyn ni yma i wneud eich taith drwy Brifysgol Aber gryn lawer haws. Rydyn ni'n gweithio'n glòs gyda'r Brifysgol, ond rydyn ni'n elusen gofrestredig cwbl annibynnol.

Dan arweiniad myfyrwyr, gyda chymorth tîm o staff, mae Undeb y Myfyrwyr am i fyfyrwyr Aber fwynhau bywyd a bod yn barod am unrhyw beth. Rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod myfyrwyr Aber yn cael taith anhygoel, eu bod yn hapus, yn iach a bod ganddyn nhw'r grym i newid pethau - hefyd y byddan nhw'n gwneud ffrindiau a bod dyfodol disglair o'u blaen.

Mae holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn aelodau awtomatig o UMAber, felly does dim angen i chi wneud unrhyw beth. Eisteddwch yn ôl a mwynhewch y profiad, ac efallai bwrw golwg dros yr hyn sydd gennym ni ar eich cyfer yn ystod cyfnod y glas yma.

Darganfyddwch fwy am UMAber yn ein canllaw defnyddiol (ar gael yn fuan).


Ymunwch â'r unig grwp swyddogol ar gyfer y Glas yn Aberystwyth i gadw'n gyfoes â newyddion a digwyddiadau ac i gyfranogi mewn trafodaethau â Glas-fyfyrwyr eraill yn Aber: 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576