Os ydych chi eisiau cyfle i gwrdd â myfyrwyr eraill sy'n hoffi'r un pethau â chi, yna nodwch eich enw a'ch e-bost yma a dywedwch wrthym beth sydd gennych chi ddiddordeb mewn siarad amdano.

Wedyn byddwn yn trefnu cyfarfodydd ar-lein er mwyn i chi allu sgwrsio a chysylltu â'ch gilydd.

Cynhelir y sgyrsiau hyn ar Zoom, ac yn dibynnu ar faint o bobl sy’n hoffi’r un pethau â chi, gall y sgwrs ymddangos fel grwp mwy i ddechrau, sy’n rhannu’n nifer o sgryrsiau i’ch helpu chi i gwrdd â gwahanol bobl. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau allweddol i’ch helpu chi i sbarduno trafodaeth, a’r gobaith yw y bydd yna rai pobl y byddwch chi am barhau i siarad â nhw a dod i’w hadnabod yn well.

 

Create your own user feedback survey

GALLI YMUNO A CLWB CHWARAEON NEU GYMDEITHAS

o'r 1af o Fedi 2020!

Edrychwn ymlaen i'ch croesawy i Aber ym mis Medi. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon rhwng nawr a cyfnod y Glas.