Cynhadledd y Cynrychiolwyr

Fis Tachwedd 29ain byddwn yn cynnal ein cynhadledd Cynrychiolwyr Academaidd flynyddol. Nod y gynhadledd hon yw dathlu ein cynrychiolwyr a rhedeg sesiynau i gysylltu â Chynrychiolwyr a magu eu sgiliau a'u rhwydweithiau ymhellach. Byddwn yn cynnal ychydig o sesiynau gwybodaeth a rhai sy'n fwy rhyngweithiol. Bydd yr Athro Tim Woods hefyd yn dod i gynnal trafodaeth arbennig yn y gynhadledd.

Cadwch le yma: https://umabersu.wufoo.com/forms/rdppdoh1xyka2u/

Dyddiad Cau i gadw lle: 22ain Tachwedd - Mae'n werth cofrestru a dod pryd bynnag y gallwch hyd yn oed os na allwch chi ddod am y diwrnod cyfan

Mwy i ddod

Wythnos Graddio
16th-18th Gorffennaf
Prifysgol Aberystwyth
Sel Cilo Dillad Vintage
18th Gorffennaf
Undeb Aberystwyth
short desc?
MusicFest Aberystwyth
20th-27th Gorffennaf
Aberystwyth
short desc?
Parkrun Aberystwyth
20th Gorffennaf
Plascrug Avenue
short desc?
Marchnad Ffermwyr Aberystwyth
20th Gorffennaf
Yr Hen Depo
short desc?
Sioe Frenhinol Cymru
22nd-25th Gorffennaf
Builth Wells
short desc?
Parkrun Aberystwyth
27th Gorffennaf
Plascrug Avenue
short desc?
Yr Eisteddfod
3rd-10th Awst
Rhondda Cynon Taf
short desc?
Parkrun Aberystwyth
3rd Awst
Plascrug Avenue
short desc?
Marchnad Ffermwyr Aberystwyth
3rd Awst
Yr Hen Depo
short desc?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576