Bingo Lingo 03/10/2021

#HeloAber

PRIFYSGOL ABERYSTWYTH, byddwch yn barod. Mae Taith Ffreshars Bingo Lingo y DU yn gwerthu allan bob blwyddyn ac yn dod i’ch UM Ddydd Sul y 26ain o Fedi a Dydd Sul y 3ydd o Hydref!

Mae tocynnau yn gwerthu allan ymlaen llaw, felly trefnwch eich grwpiau yn ddigon cynnar i osgoi colli’r dyddiad dych chi ei eisiau. 8 person y bwrdd.

Paratowch ar gyfer profiad o gystadlaethau dawnsio, twercio, creu helynt ar y llwyfan a gwobrau heb ei ail a fydd yn newid eich bywyd am byth... Mi fydd yn noson byth gofiadwy o wallgofrwydd BINGO LINGO!

-Drysau -18:00

-Mynediad olaf – 19:30

-8 person y bwrdd

-Rowndiau Rhyfeddol a Brwydrau ar y Llwyfan

-Gwobrau a fydd yn newid eich bywyd am byth

Ni yw BINGO LINGO.

Yn fwy rhagweithiol, mentrus a hwyliog nag unrhyw gêm bingo a welwyd erioed, mae Bingo Lingo yn ailddiffinio’r gêm draddodiadol o Bingo, gan ei throi’n noson unigryw, llawn hwyl swnllyd a gwallgofrwydd di-baid sy’n cynnwys pawb, gyda gwobrau a fydd yn newid eich bywyd am byth!

Rydyn ni wedi cymryd Bingo a’i droi’n brofiad rhyngweithiol sy’n plesio pawb, boed yn rêfars, mynychwyr gwyliau, neu yn bartïon corfforaethol. Fformwla brofedig a llwyddiannus iawn sy’n cynnwys y dorf, dan ofal cymeriadau llachar y galwyr Bingo. Rydyn ni wedi creu profiad cwsmer heb ei ail sydd wedi ennill statws cwlt ledled y DU a’r tu hwnt. Gwobrau a fydd yn newid eich bywyd am byth!

 

TOCYNNAU AR GAEL NAWR!

 

I gael yr holl delerau ac amodau, ewch i bingolingo.club

 

Digwyddiad swyddogol yn cael ei westeio gan y Brifysgol a Undeb y Myfyrwyr**

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576