Y Cwis Mawr

#HeloAber


Rydyn ni am i bob myfyriwr garu bywyd myfyriwr a bod yn barod am unrhyw beth …. felly pam na wnewch chi fanteisio ar y cyfle cyntaf i ddod I adnabod eich gilydd fel timau o ffrindiau newydd drwy gystadlu yn ein cwis hwyliog a chyfeillgar.
Dyma eich cyfle i gwrdd â phobl newydd, dod I wybod ychydig am Undeb y Myfyrwyr ac ennill gwobrau gwych!

Mynediad am ddim!

Bydd y drysau’n agor am 7pm, a’r Cwis I ddechrau am 8pm!

 

Digwyddiad swyddogol yn cael ei westeio gan y Brifysgol a Undeb y Myfyrwyr**

Mwy i ddod

Sêl Fawr
24th-25th Medi
Y Cwis Mawr
24th Medi
UM Aber
Bingo Lingo
26th Medi
UM Aber
Ffair Glas
27th Medi
short desc?
Gofynnwch i’r Tîm-A
27th Medi - 1st Hydref
Ffair Glas
28th Medi
short desc?
Disgo Tawel
28th Medi
UM Aber
Ffair Glas
29th Medi
short desc?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576