Gweithdy 'Technegau Seicoleg Gadarnhaol ar gyfer Cynorthwyo Llesiant a Hunan-dosturi' gan Paula Dixon a Marjorie Raymond

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Fel ffordd o wella llesiant, mae'r gweithdy hwn sy'n seiliedig ar Seicoleg Gadarnhaol yn darparu ystod o dechnegau defnyddiol i'w hychwanegu at eich 'pecyn cymorth' ar gyfer llesiant personol. Mae’n cynnwys tair elfen graidd: Meddylgarwch ac ymwybyddiaeth o’r foment hon, Mynd i'r afael â 'bwystfilod y meddwl' a Hunan-dosturi. Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich cynorthwyo i gynyddu eich gallu i ymdopi’n gadarnhaol a meithrin gwytnwch.

Fel y dengys ymchwil, trwy fod yn gwbl 'bresennol' trwy ddefnyddio meddylgarwch, mae'n bosibl defnyddio technegau ar gyfer ymdopi’n effeithiol â datrys problemau. Mae hyn yn cynorthwyo'r gallu i ffurfio meddylfryd cadarnhaol a gwneud dewisiadau gwell sydd o fudd i’ch llesiant.

Yn ogystal â hyn, trwy allu nodi'r trapiau meddwl negyddol yr ydym i gyd yn dueddol o gael ein dal ynddynt pan fyddwn ni dan bwysau, mae'n bosibl mynd i'r afael â'r meddyliau cyfyngol hyn am yr hyn ydyn nhw mewn gwirionedd: dim ond meddyliau! Mae hyn yn ei dro yn cynyddu ein gallu i ddod yn fwy hunanymwybodol a, dros amser, dysgu ymdopi'n well, yn gyflymach ac yn fwy llwyddiannus.

Mae ymchwil hefyd yn dangos bod hunan-dosturi yn fuddiol ar sawl lefel: mwy o hapusrwydd a chymhelliant, teimladau gwych o hunan-werth a llai o deimladau pryderus, iselder ysbryd a straen.

Trwy ymwneud â'r technegau hyn yn ystod y sesiwn, bydd mynychwyr yn gadael gyda mwy o allu i hunanreoli ac ymdopi’n gadarnhaol er mwyn cynorthwyo eu llesiant.

Ymunwch yma: https://us02web.zoom.us/j/88501801837

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Mwy i ddod

Diwrnod Canlyniadau Lefel A #2
18th-19th Awst
short desc?
Galw-heibio Cyfleoedd
24th Awst
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Galw-heibio Cyfleoedd
31st Awst
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
GWYL ADRODD STRAEON ABERYSTWYTH
2nd-4th Medi
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
NOSON YNG NGHWMNI SHANE WILLIAMS
7th Medi
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Galw-heibio Cyfleoedd
7th Medi
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Galw-heibio Cyfleoedd
14th Medi
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576