Gweithdy deall syndrom twyllwr (a sut i wthio heibio iddo i ddod o hyd i lwyddiant) gan Lucy Orton

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Yn y sesiwn hon, bydd Lucy Orton, arbenigwr gwrth-hunan-ddifetha, podlediwr a hyfforddwr seicoleg gadarnhaol yn siarad am ei gwaith yn helpu entrepreneuriaid benywaidd a phobl eraill sy’n gweithredu â phwrpas i wthio heibio syndrom twyllwr a chreu mwy o lwyddiant ym mhob agwedd ar eu bywydau.

Mae Lucy yn gweld llawer o gleientiaid sy’n wynebu pob math o broblemau wrth geisio credu eu bod yn haeddu'r llwyddiant, y swyddi, y busnesau a phopeth arall maen nhw wedi'u cyflawni. Maent yn poeni eu bod ar fin cael eu darganfod ar unrhyw foment ac yn amheus ynghylch eu sgiliau a'u doniau.

Gan ddefnyddio offer fel hyfforddiant a seicoleg gadarnhaol, mae Lucy’n ymhyfrydu mewn datrys y credoau cyfyngol sydd wrth wraidd syndrom twyllwr, a sut mae gwthio heibio'r pryderon hyn yn arwain at hunan-gred go iawn ac agwedd lawer mwy bodlon tuag at fywyd a gwaith.

 

Yn ystod y gweithdy hwn bydd Lucy’n trafod:

  • Beth yw syndrom twyllwr a phwy mae'n effeithio arno?
  • Ym mha ffyrdd y gall syndrom twyllwr fynegi ei hun?
  • Sut allwn ni wthio heibio i syndrom twyllwr?
  • Creu byd a diwylliant heb syndrom twyllwr

Ymunwch yma:? https://us02web.zoom.us/j/89746260683

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576