Dod yn amherffeithydd (a sut y bydd hyn yn arwain at fwy o lwyddiant a llesiant) gweithdy gan Lucy Orton

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Yn y sesiwn hon, bydd Lucy Orton, arbenigwr gwrth-hunan-ddifetha, podlediwr a hyfforddwr seicoleg gadarnhaol (a chyn-berffeithydd!) yn siarad am ei hangerdd am amherffeithrwydd a sut y gall gollwng tueddiadau perffeithydd, sy’n llawer rhy gyffredin, greu lle ar gyfer mwy o greadigrwydd, mwy o lwyddiant a mwy o lesiant.

Mae Lucy’n teimlo’n angerddol ynghylch bod yn or-garedig â chi'ch hun, o leihau'r pwysau rydyn ni'n ei bentyrru arnom ein hunain ym mhob agwedd ar fywyd ac o gael ein dal yn ôl gan ein meddylfryd. Mae Lucy’n credu bod mynd ar drywydd perffeithrwydd yn un o'r pethau mwyaf niweidiol i feddylfryd, ac mae hi'n benderfynol o chwalu’r mythau sy'n ymwneud â pherffeithrwydd fel naill ai ffocws diniwed neu gadarnhaol yn ein bywydau.

 

Yn ystod y gweithdy hwn bydd Lucy’n trafod:

  • Nodwedd niweidiol perffeithiaeth a pham y dylem roi’r gorau iddo gynted â phosib!
  • Sut mae perffeithiaeth yn ein dal yn ôl ac yn ein hatal rhag cychwyn ar bethau.
  • Beth yw meddylfryd amherffeithydd a sut y gall ymwneud ag amherffeithiaeth arwain at fwy o lwyddiant?
  • Awgrymiadau ar gyfer amherffeithwyr neu berffeithwyr sy’n dod dros y cyflwr

Ymunwch yma: https://us02web.zoom.us/j/87635889907

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576