Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Yn y sesiwn hon, bydd Lucy Orton, arbenigwr gwrth-hunan-ddifetha, podlediwr a hyfforddwr seicoleg gadarnhaol, yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth

sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Mae Lucy yn credu’n gryf mewn bod yn garedig â chi'ch hun, nodi pan fydd eich meddwl yn eich atal rhag cyrraedd eich nodau a'ch breuddwydion, ynghyd â chanolbwyntio ar ffyrdd o greu

arferion a bywyd sy'n gweithio DROSOCH chi, yn hytrach nag yn eich erbyn.

Yn ystod y sesiwn hon bydd Lucy’n trafod:

  • Sut mae myth cynhyrchiant yn ein niweidio ac yn gallu effeithio'n negyddol ar ein hunan-barch, ein meddylfryd A maint ac ansawdd y gwaith rydyn ni'n ei wneud.
  • Pam mae oedi’n cael y bai am ddiffyg cynhyrchedd, a sut nad yw fel arfer wrth wraidd pam nad ydym yn cyflawni pethau; yn hytrach mae'n symptom o elfennau eraill sydd ar waith.
  • Yr ochr gadarnhaol i oedi - sut weithiau gall yr hyn y gallwn ei ystyried yn oedi arwain at ein gwaith a'n syniadau gorau.

Ymunwch yma: https://us02web.zoom.us/j/88656056742

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576