'Lles emosiynol - Sut i ddatblygu ymateb iach i emosiynau negyddol sy'n codi ynoch chi'ch hun ac eraill.' Gweithdy gan Sam Thorne

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Mae athroniaeth iechyd Sam yn ymwneud â byw yn fwy meddylgar, fel ein bod yn cynyddu ein greddf ac yn dechrau gwneud dewisiadau gwell. Mae iechyd yn gelfyddyd oherwydd ei fod yn ymwneud â phob agwedd ar sut rydyn ni'n byw, symud, anadlu, cysylltu, bwyta.

Mae parodrwydd i dderbyn yn un o gonglfeini meddylfryd effeithiol, iach sy'n arwain at lesiant hir-dymor. Mae hefyd yn rhan sylfaenol o'r ffordd rydyn ni'n ymateb i'r byd allanol.

Bydd y gweithdy yn eich tywys trwy'r gwahanol lefelau o emosiynau a all godi, a sut y gallwn eu goresgyn o fewn ein hunain.

Gyda'r mewnwelediadau gwych hyn, gall pob unigolyn greu ei gynllun gweithredu ei hun er mwyn bod yn fwy parod i hunan-dderbyn, gan felly creu perthynas fwy cadarnhaol â nhw eu hunain.

Pan fyddwn yn gweithio gyda'r 3 maes sy’n ymwneud â derbyn; ein hemosiynau cyfredol, ein corff a'n hamgylchedd presennol, yna gallwn gyrchu gwell cyflwr o bresenoldeb tawel ac ymlacio. Mae hyn yn ei dro yn 'rhyddhau' mwy o egni wrth i ni ddechrau derbyn yr hyn na allwn ei reoli, ac yn hytrach canolbwyntio ein sylw ar yr hyn y gallwn ei reoli a'i newid yn ein bywydau.

Pan fyddwn ni'n dechrau deall ein hemosiynau ein hunain yn well, a sut maen nhw'n cyfateb i'r sefyllfa unigryw rydyn ni'n cael ein hunain ynddi, rydyn ni'n dechrau gweld bod eraill hefyd yn gwneud eu gorau i ddod o hyd i'w ffordd o fewn yr amgylchiadau maen nhw'n eu cael eu hunain ynddynt. Felly mae tosturi, llawenydd a charedigrwydd yn dechrau gyda gweithio arnom ni ein hunain, yna gallwn ganiatáu iddo lifo'n naturiol i eraill. Dewch i roi cynnig ar hyn drosoch eich hun!

Ymunwch yma: https://us02web.zoom.us/j/82159065764

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576