Mae hunanofal Gweithdy gan Lucy Orton

Book your ticket through our website to get the zoom link! 

Yn y sesiwn hon, bydd Lucy Orton, arbenigwr gwrth-hunan-ddifetha, podlediwr a hyfforddwr seicoleg gadarnhaol ardystiedig, yn egluro nad yw hunanofal yn ddewisol, ac mae, mewn gwirionedd, yn bwysicach nag erioed, o ystyried yr heriau yr ydym i gyd yn eu hwynebu yn 2021. 

Mae Lucy yn hyrwyddo pwysigrwydd gofalu amdanom ein hunain a'n hanghenion ein hunain fel blaenoriaeth, fel y gallwn berfformio'n well yn ein gwaith neu ein hastudiaethau, ein perthnasoedd a'n bywydau yn gyffredinol. 

Yn ystod y sesiwn hon, bydd Lucy yn trafod: 

- Pam rydyn ni mewn argyfwng hunanofal, a beth mae hynny'n ei olygu i fyfyrwyr ar hyn o bryd 

- Beth yw hunanofal ... 

- ... A beth nad yw hunanofal 

- Pwysigrwydd creu 'presgripsiwn hunanofal' wedi'i deilwra ar eich cyfer chi, a sut i flaenoriaethu'ch cynllun hunanofal. 

- Trafod 'caniatâd' a sut y gallwn symud ein meddylfryd o gwmpas pwrpas hunanofal. 

- Y ffyrdd y mae hunanofal yn cynorthwyo'n gadarnhaol yn hytrach na lleihau ein cynhyrchiant. 

- Hunanofal, hunan garedigrwydd a'n llais mewnol. 

- Y dewis amgen i flaenoriaethu hunanofal ... (rhybudd, nid yw'n bert!)

Book your ticket through our website to get the zoom link! 

Mwy i ddod

UMAber yn Dathlu
5th-9th Mai
short desc?
Mae hunanofal Gweithdy gan Lucy Orton
7th Mai
Zoom - Book ticket to get link
Gweithdy gan Lucy Orton: "Mae hunanofal yn anoddach nawr ... ond NID yw’n ddewisol; mae hyd yn oed yn bwysicach nag yn ystod y pandemig"
Yn Meddwl Amdanoch: CALlE
11th Mai
short desc?
Gweithdy gan Clara Lee: Meithrin Hyder â’ch Arian
20th Mai
Zoom - book your ticket to get the link

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576