Refreshers: Cyfarfod â Chlybiau Chwaraeon a Chymdeithasau 3

Virtual Refreshers 2021!

Yma yn UMAber rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr; a chredwn mai un o'r ffyrdd o wneud hyn yw trwy ymuno â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau, er mwyn helpu i ddod o hyd i'ch cymuned yn Aber.

Ymuna a'r holl glybiau Chwaraeon a'r Cymdeithasau mewn ystafelloedd 'breakout', er mwyn darganfod popeth amdanynt a gofyn unrhyw gwestiwn sydd ar blaen dy dafod,,,

 • Fantasy & Science Fiction
 • Cricket
 • Football (Women's)
 • Football (Men's)
 • Art
 • Rugby Union (Women's)
 • Squash
 • Law
 • English & Creative Writing
 • KPOP
 • Snow Sports
 • Erasmus Student Network
 • British Film and Television
 • Wrestling 

Ymunwch a'r Zoom yma: https://us02web.zoom.us/j/87406984827

Raffl Ail Wythnos y Glas:

Am yr wythnos hon yn unig ... Bydd unrhyw un sy'n ymuno â chlwb neu gymdeithas rhwng yr 22ain a’r 26ain Chwefror 2021 yn cael ei gynnwys mewn raffl am gyfle i ennill un o bedwar taleb Amazon gwerth £25.

Mwy i ddod

Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Pleidleisio
8th-12th Mawrth
Ar-lein
Pleidleisiwch yn yr Etholiadau ar gyfer Swyddogion!
HER FAWR ABER: Prawf Campfa
12th-14th Mawrth
Ar-lein
Y prawf campfa drwgenwog, eleni o gysur eich cartref eich hun. Prawf campfa eleni yw: 15 o ‘burpees’, 15 ‘push-up’, 15 naid sgwat, 15 ‘sit-up’ a phlanc am 1 funud.
Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Canlyniadau
12th Mawrth
I’w gadarnhau
Canlyniadau Etholiadau’r Swyddogion
HER FAWR ABER: Ystafell Ddianc
13th Mawrth
Ar-lein
Does neb eisiau aros yn yr ysgol yn hirach nag sy'n rhaid iddyn nhw. Ar ôl cael eich cloi yn yr ysgol yn ddamweiniol ar ôl yr aduniad, rhaid i chi ddatrys y posau i dorri allan!
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
15th Mawrth
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Agor
15th Mawrth
Trwy Wefan UMAber
Ystyriwch sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
HER FAWR ABER: Her Ddringo
17th-21st Mawrth
Ar-lein
Mae'r sawl sy’n dringo’r nifer fwyaf o fetrau yn ystod yr wythnos hon yn ennill. Byddwch yn greadigol; os nad oes gennych chi unrhyw fryniau neu fynyddoedd yn eich ardal leol, defnyddiwch eich grisiau.
HER FAWR ABER: Helfa Lluniau Emoji
20th-21st Mawrth
Ar-lein
Eich her yw dal emojis mewn bywyd go iawn. Mae gan bob emoji nifer gyfatebol o bwyntiau; gellir rhoi pwyntiau ychwanegol yn seiliedig ar greadigrwydd a gwreiddioldeb y dehongliad o’r emoji.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
29th Mawrth
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576