Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama

Yn gyfuniad o Bond a Marple, gyda mymryn o Poirot a Spade ar ei ben, mae'r Ditectif Preifat Astrid Price ar ymgyrch i ddal ei gelynion o'i fflat ar ben y siop sglods yng Nghasnewydd.
 
Gan lercian ar hyd strydoedd mileinig Gweriniaeth Annibynnol Cymru yn y dyfodol gweddol agos, mae celfyddyd ysbïwriaeth rhwng yr Hen Loegr a'r Weriniaeth Annibynnol newydd yn fyw ac yn feiddgar – mae cyn-gapten rygbi Cymru'n barod i daclo pob dirgelwch a ddaw i'w rhan, a does neb yn fwy sicr o dywys pob drwgweithredwr i'r llys.
 
Ond a all hi ddod o hyd i Goron Brenin Arthur er mwyn atal rhyfel diplomyddol enfawr? A yw Mona Gladys, y seren Hollywood o Gymru, wir mor annwyl ag yr ydyn ni'n meddwl? A fydd cynhyrchiad Cwmni Theatr y Bradwyr yn gorffen yn fêl i gyd, neu a yw celfyddyd yn dynwared bywyd? A beth ddigwyddodd i gath Stella?
 
Bydd y gyfres yma i'r llais yn cael ei ffrydio ar-lein yn wythnosol gan Gwmni Sefydlog Ar-lein Flying Bridge, a bydd yn cael ei pherfformio o bell gan gwmni o actorion ledled Cymru. Bydd Anturiaethau Astrid yn cynnwys 7 drama, yn dechrau gyda King Arthur's Crown ddydd Iau 17 Medi, ac yn cloi gyda The Last Pint ddydd Iau 29 Hydref.

Mwy i ddod

Ffair y Glas Rithwir UMAber
21st-25th Medi
Ar-lein
Bob dydd rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, o bwyllgorau ein clybiau a'n cymdeithasau’n barod i chi ymuno â nhw ar gyfer ein Ffair y Glas Rithwir gyntaf erioed.
Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!
21st-28th Medi
Ar-lein
Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama.
Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st Medi - 1st Hydref
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Parti gwylio / Watch Party - Inside The Hive
24th Medi
Ar-lein - Zoom
Mae Cymdeithas y Gwenyn yn cynnal parti gwylio i ddangos tu mewn y cwch gwenyn ('Inside The Hive')
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwragedd
24th Medi
Ar-lein trwy Zoom – https://us02web.zoom.us/j/86378369561
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Dirgelwch Llofruddiaeth mewn Ysbyty Milfeddygol
24th Medi
Ar-lein - Zoom
Mae'r Gymdeithas Anifeiliaid a Milfeddygaeth (AAVS) yn cynnal digwyddiad Dirgelwch Llofruddiaeth mewn Ysbyty Milfeddygol
Sialens / Challenge - Virtual Programming Challenge
24th Medi
Ar-lein
Mae CompSoc yn cynnal her raglennu rithwir!
Digwyddiad Croeso Adran y Gyfraith a Throseddeg!
24th Medi
Ar-lein
Digwyddiad Croeso Adran y Gyfraith a Throseddeg! Dewch i gwrdd â chynrychiolwyr o rai o'ch cymdeithasau academaidd
Digwyddiad Croeso’r Ysgol Addysg!
24th Medi
Ar-lein
Digwyddiad Croeso’r Ysgol Addysg! Dewch i gwrdd cynrychiolwyr o rai o'ch cymdeithasau academaidd
Digwyddiad Croeso’r Ysgol Gelf!
24th Medi
Ar-lein
Digwyddiad Croeso’r Ysgol Gelf! Dewch i gwrdd â chynrychiolwyr o rai o'ch cymdeithasau academaidd

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576