Senedd Ebrill

Y Senedd yw'r corff penderfynu uchaf yn UMAber. Bwriad y Senedd yw cynrychioli pob myfyriwr a gosod yr hyn mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno. Mae’r Senedd yn cael ei harwain gan fyfyriwr a gaiff ei ethol yn gadeirydd. Gall pob myfyriwr gyflwyno syniadau a siarad yn unrhyw Senedd. Os bydd syniad yn cael ei basio drwy'r Senedd, daw’n Bolisi’r Undeb am dair blynedd a bydd yn rhan o'n weithgareddau. I gyflwyno syniad ewch i www.umaber.co.uk/eichsyniadau

Mwy i ddod

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576