Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Cau

Dyddiad cau ar gyfer sefyll am rolau sy’n cynnwys Pwyllgorau Clybiau a Chymdeithasau, Cynrychiolwyr Academaidd a Swyddogion Gwirfoddol. Am fwy o wybodaeth ewch i www.umaber.co.uk/etholiadau

Mwy i ddod

Senedd Rhagfyr
30th Tachwedd
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86771156804
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576