Etholiadau'r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr

Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am rolau fel Swyddogion Llawn-amser a Swyddogion Gwirfoddol. Bydd y Tîm Etholiadau yn darparu mwy o wybodaeth unwaith y byddwch chi wedi sefyll fel ymgeisydd.

Mwy i ddod

Senedd Rhagfyr
30th Tachwedd
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86771156804
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576