Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau

Diben gosod dyddiad cau ar gyfer gwelliannau yw sicrhau cyfle i fyfyrwyr ychwanegu at, dileu neu newid geiriad syniadau a gyflwynwyd i'w trafod yn y Senedd nesaf. I ddarllen syniadau a gyflwynwyd ewch i: www.umaber.co.uk/senedd Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno gwelliannau, ewch i: www.umaber.co.uk/eichsyniadau

Mwy i ddod

UMAber yn Dathlu
5th-9th Mai
short desc?
Mae hunanofal Gweithdy gan Lucy Orton
7th Mai
Zoom - Book ticket to get link
Gweithdy gan Lucy Orton: "Mae hunanofal yn anoddach nawr ... ond NID yw’n ddewisol; mae hyd yn oed yn bwysicach nag yn ystod y pandemig"
Yn Meddwl Amdanoch: CALlE
11th Mai
short desc?
Gweithdy gan Clara Lee: Meithrin Hyder â’ch Arian
20th Mai
Zoom - book your ticket to get the link

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576