At Home Scavanger Hunt - TickledPink CY

Bydd Tickled Pink yn cynnal helfa o amgylch eich ty/fflat i ddod o hyd i eitem benodol. Bydd yna sawl rownd gyda dwy eitem i bob rownd, gan ddefnyddio anagramau a phosau i bobl weithio allan beth yw'r eitemau. Y person sy'n dod yn ôl at yr alwad Zoom gyflymaf ar y nifer fwyaf o achlysuron fydd yn ennill gwobr, sef bag bach yn cynnwys eitemau sy'n hyrwyddo elusennau'r gymdeithas.

Sut i ymuno
Agorwch Zoom ar eich dyfais, a chliciwch ar y ddolen hon: https://us02web.zoom.us/j/84481517191

Adnoddau cyfranogwyr
Dyfais ar gyfer rhedeg Zoom

Mwy i ddod

Ffair y Glas Rithwir UMAber
21st-25th Medi
Ar-lein
Bob dydd rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, o bwyllgorau ein clybiau a'n cymdeithasau’n barod i chi ymuno â nhw ar gyfer ein Ffair y Glas Rithwir gyntaf erioed.
Ioga
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r Gymdeithas Ioga ar gyfer un o'i sesiynau!
Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!
21st-28th Medi
Ar-lein
Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama.
Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st Medi - 1st Hydref
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Introduction to British Sign Language CY
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch ag AberBSL am gyflwyniad i'r pethau sylfaenol.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Rhyngwladol
21st Medi
Ar-lein trwy Zoom – https://us02web.zoom.us/j/84124459665
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Prynhawn teisen a llyfr
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Mae'r gymdeithas Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn eich gwahodd i eistedd, mwynau teisen, a siarad am eich hoff lyfr!
Sesiwn KPOP Dance Session
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Mae Cymdeithas KPOP yn cynnal sesiwn ddawns KPOP, lle byddant yn dysgu rhywbeth i chi a fydd yn plesio pawb!
Cwis / Quiz - Nature/Conservation
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Mae Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV) yn cynnal cwis â thema natur/cadwraeth.
Digwyddiad Heledd Davies
21st Medi
www.aberfreshers.co.uk
Welsh female vocalist

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576