Hystingau Etholiad Cyffredinol 2019

Ymunwch â ni am ddadl fywiog a chyfle i holi ymgeiswyr am y materion sydd o bwys i chi.

Bydd yn gyfle i hysbysu myfyrwyr am yr hyn y mae'r ymgeiswyr yn sefyll drosto, yn ogystal â chyfle i wleidyddion glywed lleisiau myfyrwyr, gan fod llawer yn teimlo eu bod nhw fel arfer allan o gyrraedd.

Ni chodir tâl mynediad ar gyfer y digwyddiad hwn ac mae’n agored i bawb.

 

Ar hyn o bryd, gallwn gadarnhau y bydd y pleidiau canlynol yn bresennol:

Y Blaid Werdd

Y Democratiaid Rhyddfrydol

Llafur Cymru

Ceidwadwyr Cymru

Plaid Cymru

Plaid Brexit

 

Cofiwch gofrestru i bleidleisio erbyn hanner nos, ddydd Mawrth 26ain Tachwedd yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

More Events (Translation needed!)

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576