Hyfforddiant Cynorthwyydd Tywys Cymunedol

Cynorthwyydd Tywys Cymunedol yw aelod o’r cyhoedd sydd wedi cael ei hyfforddi i gynnig cymorth diogel i berson dall neu sydd â nam ar ei olwg, yn ystod eu bywyd bob dydd neu fel rhan o’u swydd.

Mae Tywys gan Gynorthwyydd yn dechneg gydnabyddedig a ddatblygwyd gan sefydliad y Cwn Tywys ac RNIB fel ffordd o helpu pobl sydd wedi colli eu golwg i symud o gwmpas y lle’n ddiogel.

Ni chodir tâl ar gyfer y cwrs, ac nid oes unrhyw ofynion amser y tu hwnt i’r cwrs ei hun; fodd bynnag, mae’n bosib y byddwch chi am symud ymlaen i’r lefel nesaf a bod yn Wirfoddolwr Tywys.

Ar ôl cyflwyno pawb, bydd cyfle i’r rheiny sy’n cymryd rhan i gael profiad o sut beth yw byw gyda gwahanol fathau o golli golwg. Wedyn byddant yn cael eu dysgu sut i gyfathrebu â rhywun sydd â nam ar ei olwg a’u tywys nhw’n ddiogel. Mae hyn yn cynnwys mynd drwy ddrysau, mynd i fyny ac i lawr grisiau, yn ogystal â mynd i mewn ac allan o geir a.y.b. Mae’r elfen hon o’r cwrs yn cynnwys ymarferion â mwgwd am eich llygaid, ac o’r herwydd mae angen i chi wisgo esgidiau synhwyrol.

Mae lleoedd wedi’u cyfyngu i 12 o bobl ar gyfer pob sesiwn.

Archebwch le nawr
 

Mwy i ddod

Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st Medi - 1st Hydref
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Sialens / Challenge - Create a film
30th Medi - 2nd Hydref
Ar-lein
Mae'r Gymdeithas Gwneud Ffilmiau'n gosod her i chi...
Parti gwylio / Watch Party - Anime Screening
1st Hydref
Ar-lein
Bydd AniSoc yn cynnal Parti Gwylio Anime!
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
1st Hydref
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Yn gyfuniad o Bond a Marple, gyda mymryn o Poirot a Spade ar ei ben, mae'r Ditectif Preifat Astrid Price ar ymgyrch i ddal ei gelynion o'i fflat ar ben y siop sglods yng Nghasnewydd.
Cwis Kahoot - Gwybodaeth Gyffredinol ac Amnest
1st Hydref
Ar-lein
Ymunwch â Chymdeithas Amnest Rhyngwladol wrth iddyn nhw gynnal Cwis Kahoot
Cwis / Quiz - Fantasy and Sci-fi Films
1st Hydref
Ar-lein - Zoom
Bydd ein cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn cynnal cwis â thema ffantasi a ffuglen wyddonol!
Parti Gwylio Netflix
1st Hydref
Ar-lein
Bydd y Gymdeithas Coctel yn chynnal Parti Netflix!
Ioga / Yoga
2nd Hydref
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r gymdeithas Ioga ar gyfer un o'u sesiynau;
Parti gwylio / Watch Party - Cartoon and Comics Screening
2nd Hydref
Ar-lein
Bydd ein cymdeithas Cartwns a Chomics yn cynnal Parti Gwylio!
Netflix Party and Bob Ross Paint Along CY
2nd Hydref
Ar-lein
Ymunwch ag AberPhoenix a fydd yn defnyddio Parti Netflix i wylio sawl pennod o sioeau Bob Ross a mynd ati i arlunio/paentio.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576