Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol

Caiff yr hyfforddiant hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chymorth i Fenywod Cymru dros ddwy wythnos yn olynol.

Darperir cinio.

 

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant.

 

RHAID i chi fod yn gallu mynychu’r ddwy sesiwn:

Dydd Mercher 20 Tachwedd 2pm - 4pm

Dydd Mercher 27 Tachwedd 2pm - 4pm

Archebwch le nawr

Mwy i ddod

Ffair y Glas Rithwir UMAber
21st-25th Medi
Ar-lein
Bob dydd rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, o bwyllgorau ein clybiau a'n cymdeithasau’n barod i chi ymuno â nhw ar gyfer ein Ffair y Glas Rithwir gyntaf erioed.
Ioga
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r Gymdeithas Ioga ar gyfer un o'i sesiynau!
Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!
21st-28th Medi
Ar-lein
Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama.
Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st Medi - 1st Hydref
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Introduction to British Sign Language CY
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch ag AberBSL am gyflwyniad i'r pethau sylfaenol.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Rhyngwladol
21st Medi
Ar-lein trwy Zoom – https://us02web.zoom.us/j/84124459665
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Prynhawn teisen a llyfr
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Mae'r gymdeithas Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn eich gwahodd i eistedd, mwynau teisen, a siarad am eich hoff lyfr!
Sesiwn KPOP Dance Session
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Mae Cymdeithas KPOP yn cynnal sesiwn ddawns KPOP, lle byddant yn dysgu rhywbeth i chi a fydd yn plesio pawb!
Cwis / Quiz - Nature/Conservation
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Mae Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV) yn cynnal cwis â thema natur/cadwraeth.
Digwyddiad Heledd Davies
21st Medi
www.aberfreshers.co.uk
Welsh female vocalist

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576