Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch

Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant.

Mae'r gweithdy hwn yn rhan o gais llwyddiannus gan Undeb y Myfyrwyr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno Hyfforddiant Sgiliau Atal Hunanladdiad a Gwydnwch ar draws y campws.

Archebwch le nawr

Mwy i ddod

Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st Medi - 1st Hydref
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Sialens / Challenge - Create a film
30th Medi - 2nd Hydref
Ar-lein
Mae'r Gymdeithas Gwneud Ffilmiau'n gosod her i chi...
Parti gwylio / Watch Party - Anime Screening
1st Hydref
Ar-lein
Bydd AniSoc yn cynnal Parti Gwylio Anime!
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
1st Hydref
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Yn gyfuniad o Bond a Marple, gyda mymryn o Poirot a Spade ar ei ben, mae'r Ditectif Preifat Astrid Price ar ymgyrch i ddal ei gelynion o'i fflat ar ben y siop sglods yng Nghasnewydd.
Cwis Kahoot - Gwybodaeth Gyffredinol ac Amnest
1st Hydref
Ar-lein
Ymunwch â Chymdeithas Amnest Rhyngwladol wrth iddyn nhw gynnal Cwis Kahoot
Cwis / Quiz - Fantasy and Sci-fi Films
1st Hydref
Ar-lein - Zoom
Bydd ein cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn cynnal cwis â thema ffantasi a ffuglen wyddonol!
Parti Gwylio Netflix
1st Hydref
Ar-lein
Bydd y Gymdeithas Coctel yn chynnal Parti Netflix!
Ioga / Yoga
2nd Hydref
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r gymdeithas Ioga ar gyfer un o'u sesiynau;
Parti gwylio / Watch Party - Cartoon and Comics Screening
2nd Hydref
Ar-lein
Bydd ein cymdeithas Cartwns a Chomics yn cynnal Parti Gwylio!
Netflix Party and Bob Ross Paint Along CY
2nd Hydref
Ar-lein
Ymunwch ag AberPhoenix a fydd yn defnyddio Parti Netflix i wylio sawl pennod o sioeau Bob Ross a mynd ati i arlunio/paentio.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576