Aberration!

Dewch yn llu, ymunwch â ni! Syrcas hoyw yn cyfarfod â sioe bentref amgen wrth i Aberration fynd o dan gynfas am y tro cyntaf. Cymerwch gipolwg ar ein rhaglen wych a’n dulliau cwl o gymryd rhan ar www.aberration.org.uk. Rhaglennir Aberration gan SpringOut ac Enfys Aber ar gyfer bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws a’u ffrindiau a chefnogwyr.

Am pris y tocynnau, ewch i: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/music/aberration-4

More Events (Translation needed!)