Smokin' Boogie: Dom Pipkin

PIANO  O LUNDAIN, MIWSIG YR ENAID O NEW ORLEANS 

Mae un o bianyddion jas a'r felan mwyaf bywiog a sylfaenol Ewrop, Dom Pipkin, yn mynd â'i sioe undyn glodwiw ar daith gyda reid gyffrous trwy fyd cyfoethog New Orleans, yn nodweddu straeon syfrdanol a chwarae piano gwirioneddol wych.

Am fwy gwybodaeth a tocynnau, ewch i: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/music/smokin-boogie-dom-pipkin

More Events (Translation needed!)