Picnic Wrth Wylio Dolffiniaid

Mae Canolfan Bywyd Gwyllt y Môr Bae Ceredigion yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i gynnal arolwg o'r dolffiniaid a'r anifeiliaid eraill yn Harbwr Aberystwyth.

 

Dewch i ddarganfod popeth am 3 Mawr Bae Ceredigion, dysgu sut i adnabod rhywogaethau morol a chynnal arolwg o fywyd gwyllt.

 

Bydd croeso i bawb a does dim angen unrhyw brofiad! Dewch i gwrdd ger y Gofeb Rhyfel.

Cewch wirfoddoli am gyn lleied neu gymaint o amser ag y dymunwch.

Gwisgwch ddillad addas (e.e. dillad sy'n dal dwr a het) a dewch â photel fach o ddwr.

Bydd y gweithgaredd hwn yn cael ei ohirio os bydd gwyntoedd cryfion, glaw trwm ar y diwrnod.

Os byddwch chi'n gwirfoddoli unrhyw bryd yn ystod yr wythnos, sicrhewch eich bod chi'n rhoi gwybod i ni am yr hyn rydych chi'n ei wneud trwy ddefnyddio'r hashnodau #SVW2018 #GwirfoddoliAber

More Events (Translation needed!)