Helo a Chroeso i Aber! Jasmine ydw i, eich Swyddog Gweithgareddau, sy'n golygu fy mod i yma i sicrhau eich bod yn cael pob cyfle i gymryd rhan mewn Gweithgareddau yma yn Aberystwyth, boed yn gamp newydd fel Slackline neu ymuno â chymdeithas wahanol fel Tickled Pink i wirfoddoli. Mae llawer mwy i'r Brifysgol na darlithoedd, traethodau a gwaith cwrs. Yn Aberystwyth, mae mwy na 4,000 o'n myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau. Mae gennym ni dros 50 o glybiau, 90 a mwy o gymdeithasau a llu o brosiectau gwirfoddoli ar gael i chi. Nid yn unig hynny, ond mae Gweithgareddau yn Aberystwyth ar hyn o bryd yn cael eu hystyried y 12fed gorau yn y wlad, yn ôl ein myfyrwyr a bleidleisiodd. Ac os nad oes unrhyw beth yn denu eich diddordeb, beth am ddechrau eich clwb neu gymdeithas eich hun?! Rydym yn cystadlu mewn Rhyngolgampau yn erbyn Bangor (bw) bob blwyddyn, lle caiff clybiau chwaraeon a chymdeithasau gyfle i gystadlu a phrofi ein goruchafiaeth drwy adennill y Tlysau Chwaraeon a Chymdeithasau, a'u dwyn yn ôl i Aber. Rwyf yn edrych ymlaen at ddod i'ch adnabod chi i gyd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi alw heibio am sgwrs; byddaf yn fy swyddfa, neu allan yn rhywle'n cefnogi TîmAber.

Ceir isod y cynnydd diweddaraf ynghylch ymgyrchoedd, prosiectau ac addewidion swyddogion unigol. Bydd swyddogion yn diweddaru'r system goleuadau traffig i adlewyrchu eu cynnydd. Os ydych yn dymuno herio ein cynnydd, gadewch sylw. Bydd y Tîm Democratiaeth yn ymgynghori â'r Swyddogion a chaiff y cynnydd diweddaraf ei newid felly ac os yw'n addas i wneud hynny. 

Yn dod yn fuan...


Yn dod yn fuan...


Cyfranogi

Fel mae rhai ohonoch chi'n ymwybodol, roeddem yn frwd iawn ynglyn ag ymgyrch #ThisGirlCan yma yn yr Undeb.

 
Cerdyn Sborti, Deisebau a Modelau Cyllido

Ers cyn cof, yma yn Undeb y Myfyrwyr mae wedi bod y flaenoriaeth gan y Swyddog Gweithgareddau (ac mae'n un o'm rhai i) i wneud rhywbeth ynglyn â'r Cerdyn Sborti felltith.

 
Ail-fyw'r glas

Roedd yr Wythnos Weithgareddau ac Wythnos y Glas yn gyfnod gwallgof, felly dyna pam mai nawr ydw i'n mynd ati i ysgrifennu'r blog hwn, yr addewais ei anfon amser maith yn ôl!

 
Y tawelwch cyn y storm

Felly, dyma blog rhif 2! Mae hwn yn mynd i fod yn fwy am sut brofiad yw bod yn y swydd, ers i mi ddechrau yng Ngorffennaf tan nawr. Mae'n ddigon naturiol i rywun sy'n dechrau mewn swydd newydd i deimlo fod pethau braidd yn frawychus; doedd cychwyn yn fy rôl fel Swyddog Gweithgareddau ddim gwahanol!

 
Pam ddylech chi fynychu'r Wythnos Weithgareddau?
Jasmine Cross, Swyddog Gweithgareddau, UMAber, 16-17

Flog am fy mhrofiad o'r Wythnos Weithgareddau yn fy mlwyddyn gyntaf.

 
 

 


undeb.gweithgareddau@aber.ac.uk          01970 621755          @UMAber_gweithga