Iechyd a Lles

Mae’r Ganolfan Gynghori’n cynnig cyngor ar faterion iechyd, gan gynnwys cymorth i gael mynediad i’r canlynol:

  • Gwasanaethau gwrando
  • Gwasanaethau cefnogaeth i fyfyrwyr
  • Gwasanaethau cwnsela myfyrwyr
  • Gwasanaethau cymorth cymunedol
  • Hawliau anabledd
  • Cyngor ar fudd-daliadau (gan gynnwys cynhaliaeth i fyfyrwyr sy’n ymwneud ag anabledd)

I drefnu apwyntiad neu i siarad ag un o’r cynghorwyr cymwys a diduedd, a fyddech gystal â chwblhau’r ffurflen sydd gyferbyn.