ADFYWIO a AILOSOD

Yma yn Undeb Myfyrwyr Aber rydym yn deall bod y cyfnod clo wedi creu straen emosiynol a chorfforol yn eich bywydau, ac rydyn ni wedi penderfynu creu rhaglen benodol ar gyfer llesiant. Bydd ADFYWIO yn eich helpu chi trwy wythnosau olaf y cyfnod clo, a bydd AILOSOD yn eich paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y cyfnod clo. 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576