RhagLas: Chwaraeon a Chymdeithasau


 

Archebwch nawr | Gwybodaeth Allweddol | Amserlen | Cysylltu

 

Methu aros tan wythnos y Glas? Am gyfranogi cynted â phosib? Oes gennych chi ddiddordeb yn y grwpiau y gallwch chi ymuno â nhw yn Aberystwyth? Yna mae Chwaraeon a Chymdeithasau RhagLas yr union beth i chi! Mae ein digwyddiad blynyddol yn rhoi cyfle i chi roi cynnig ar amrywiaeth enfawr o chwaraeon a chymdeithasau sydd ar gael yn Aberystwyth: 2 ddiwrnod a ½ o chwaraeon, cymdeithasau a chymdeithasu!

HEFYD: Cewch fynediad cynnar i'ch llety yn y Brifysgol!

Cynhelir RhagLas rhwng 20fed – 22ain Medi 2017, ac mae'n cynnnig amrywiaeth eang o weithgareddau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw, yn ogystal â digwyddiadau ar fin-nos i'ch helpu chi i ddod i adnabod y dref a fydd yn gartref i chi dros y 3 blynedd nesaf! Felly os ydych chi wedi gwirioni ar gampau, os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymdeithas arbennig, neu os ydych chi'n awyddus i roi cynnig ar bethau newydd a chwrdd â phobl newydd, mae RhagLas yn gwneud y trawsnewidiad i fywyd prifysgol ychydig yn haws.

RhagLas: Mae Chwaraeon a Chymdeithasau'n cael eu rhedeg gan Dîm Cyfleoedd Undeb y Myfyrwyr, ac mae'n agored i'n HOLL fyfyrwyr newydd.

Ewch ati i gymryd rhan; gallwn sicrhau y bydd yn brofiad anhygoel!


Oes gennych chi ddiddordeb? Dyma rywfaint o wybodaeth allweddol:

--> Mynediad cynnar i'ch llety ar y prynhawn Mercher
--> Bwyd – Cinio ar y nos Fercher, brecwast a chinio min-nos ddydd Iau a brecwast fore Gwener.
--> Rhestr ddyddiol gynhwysfawr o sesiynau chwaraeon a chymdeithasau i chi ddewis o'u plith
--> Cewch drefnu eich diwrnod fel y mynnwch
--> Gallwch newid o un gamp neu gymdeithas i'r llall, neu gadw at un sydd at eich dant
--> Mae'n gyfle i fyw bywyd Aber i'r eithaf gyda'n hadloniant min-nos
--> Rhowch ddechrau da i Wythnos y Glas yng nghwmni llwyth o ffrindiau
--> Bydd myfyrwyr sy'n hyfforddwyr profiadol ar gael i'ch helpu, ddydd a nos
--> Cyfleusterau gwych ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon a chymdeithasau
--> Trafnidiaeth i bob sesiwn

 

Cynhelir dros 40 o wahanol weithgareddau, gan gynnwys: Syrffio, Lacrós, Saethyddiaeth, Ail-greu Canoloesol, Pêl-rwyd, Cic-focsio, Theatr Cerdd a llawer, llawer mwy!


PreFreshers: Sports & Societies|RhagLas: Chwaraeon a Chymdeithasau

Cyf: P10009840

Nodwch os Gwelwch yn Dda: NID yw pris llety wedi'i gynnwys yn y pris. Caiff y gost ei ychwanegu at eich ffi llety ar ddiwedd y semester.

Pris: £75.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Can’t wait until Freshers' week? Want to get involved as soon as possible? Interested in the groups that you can join at Aberystwyth? Then PreFreshers: Sports & Societies is for you! Our annual event gives you the chance to try out the massive range of sports and societies on offer at Aberystwyth: 2 ½ days of sports, societies and socialising!|Methu aros tan wythnos y Glas? Am gyfranogi cynted â phosib? Oes gennych chi ddiddordeb yn y grwpiau y gallwch chi ymuno â nhw yn Aberystwyth? Yna mae Chwaraeon a Chymdeithasau RhagLas yr union beth i chi! Mae ein digwyddiad blynyddol yn rhoi cyfle i chi roi cynnig ar amrywiaeth enfawr o chwaraeon a chymdeithasau sydd ar gael yn Aberystwyth: 2 ddiwrnod a ½ o chwaraeon, cymdeithasau a chymdeithasu!


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Cydlynydd Chwaraeon UMAber: Lucie Gwilt / leg13@aber.ac.uk / 01970 621755