CYHOEDDI’R RHESTR FER: UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr 2020

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Heddiw mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer olaf ar gyfer gwobrau #UMAberYnDathlu2020: sef Gobrau Staff a Myfyrwyr.

Mae'r gwobrau hyn yn cynorthwyo arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at y profiad o fod yn fyfyriwr.

Eleni derbyniwyd cyfanswm o 265 o enwebiadau, gyda chategori 'Darlithydd y flwyddyn' yn derbyn 77 o enwebiadau, sy’n dipyn o gamp.

Roedd y safon ar gyfer enwebiadau eleni yn uchel iawn, gan ei gwneud yn benderfyniad anodd i'r panel a ddaeth at ei gilydd yn rhithwir i lunio’r rhestr fer yr wythnos diwethaf.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu a'r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, sydd wedi'u rhestru isod.

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

Kate Warren - Ffiseg

Angela Connor - Seicoleg

Frankie Targett - Ffiseg

Joel Adams - Cyfrifiadureg

 

Addysgu Creadigol

Gillian McFadyen - Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Megan Talbot - Adran y Gyfraith a Throseddeg

Glen Creeber - Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Panna Karlinger - Ysgol Addysg (Tiwtor yn yr Adran Fathemateg)

 

Adran y Flwyddyn

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Seicoleg

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 

Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg

Iwan Davies - Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Gwenllïan Jenkins - IBERS

 

Darlithydd y Flwyddyn

Peadar Ó Muircheartaigh - Adran Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Dr Daniel Peck - Adran Fathemateg

Andrew Thomas - Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Lucy Trotter - Ysgol Addysg

Sarah Higgins - Adran Astudiaethau Gwybodaeth

 

Gwobr Cam Nesaf

Annabel Latham - Ysgol Addysg

Sinead O’Connor - Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn

Bill Perkins - Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Christopher Phillips - Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Justin Pachebat - IBERS

Sinead O’Connor - Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

 

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn

Panna Karlinger - Ysgol Addysg (Tiwtor yn yr Adran Fathemateg)

Alexandra Brookes - Adran Seicoleg

Rune Murphy - Adran Seicoleg

 

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn

Khai Jackson - Adran Seicoleg

Cari Metcalfe - IBERS

Liv Freeman-Valle - Adran Seicoleg

 

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn

Kaja Brown - Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Daphne Pacey - Adran Hanes a Hanes Cymru

 

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn

Pamela Heidt - Marchnata a Recriwtio Byd-eang

Marian Gray - Marchnata a Recriwtio Byd-eang

Siân Jones - Gwasanaethau Gwybodaeth

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn

Dr Martin Swain - IBERS

Dr Ian Birchmore - Ysgol Fusnes Aberystwyth

Dr Tom Holt - Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Jeff Bridoux - Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn

Rezija Madara Fridrihsone - Ysgol Gelf

Dan Lewis - Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

 

Cyhoeddir yr enillwyr ar-lein a thrwy ein tudalen Facebook dydd Iau 30ain Ebrill o 7:30pm ymlaen.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576