Gwobrau'r Staff a Myfyrwyr 2022 - Yr Enillwyr!

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Gwobrau'r Staff a Myfyrwyr - Yr Enillwyr!

Ar y 3ydd o Fai cynhaliwyd Gwobrau Staff a Myfyrwyr blynyddol UM Aber. Roedd y noson yn gyfle i UM Aber ddathlu a diolch i aelodau staff, myfyrwyr wirfoddolwyr ac adrannau eithriadol sy’n gwneud Aberystwyth yn wych.

Dyma 11eg blwyddyn y gwobrau, ac rydym yn falch o fod wedi derbyn 742 o enwebiadau, yn amrywio o fyfyrwyr yn enwebu eu darlithwyr i gyd-fyfyrwyr yn enwebu eu cynrychiolwyr academaidd.

Roedd deg o gategorïau yn y gwobrau eleni, yn cydnabod staff, gwirfoddolwyr a chynrychiolwyr academaidd mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ar draws y brifysgol.

Enillwyr eleni oedd:

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn:

Bethan Stewart

 

Adran y Flwyddyn:

School of Education

 

Darlithydd y Flwyddyn:

Val Nolan

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

Niall McKeown

 

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn:

Andra Jones

 

Myfyriwr-Fentor y Flwyddyn:

Lauren Rebecca Middleton

 

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn:

Rae Hughes

 

Myfyriwr-Wirfoddolwr y Flwyddyn:

Zoe Hayne

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn:

David Ceri Jones

 

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn:

Karen Twinney

 

Mae ffotograffau swyddogol wedi'u hychwanegu at dudalen Facebook UMAberSU felly ewch i edrych, tagiwch eich hun neu eich adran!

#UMAberYnDathlu

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576