CROESO I UMABER

Llongyfarchiadau ar sicrhau eich lle ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydych chi eisoes ar y llwybr at y cyfnod mwyaf cyffrous o'ch bywyd. Rydyn ni methu aros i gwrdd â chi!

Ni yw eich Undeb Myfyrwyr  ac rydyn ni yma i wneud eich taith drwy Brifysgol Aber gryn lawer haws. Rydyn ni'n gweithio'n glòs gyda'r Brifysgol, ond rydyn ni'n elusen gofrestredig cwbl annibynnol.

Dan arweiniad myfyrwyr, gyda chymorth tîm o staff, mae Undeb y Myfyrwyr am i fyfyrwyr Aber fwynhau bywyd a bod yn barod am unrhyw beth. Rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod myfyrwyr Aber yn cael taith anhygoel, eu bod yn hapus, yn iach a bod ganddyn nhw'r grym i newid pethau - hefyd y byddan nhw'n gwneud ffrindiau a bod dyfodol disglair o'u blaen.

Mae holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn aelodau awtomatig o UMAber, felly does dim angen i chi wneud unrhyw beth. Eisteddwch yn ôl a mwynhewch y profiad, ac efallai bwrw golwg dros yr hyn sydd gennym ni ar eich cyfer yn ystod cyfnod y glas yma.

Darganfyddwch fwy am UMAber yn ein canllaw defnyddiol (ar gael yn fuan).


   

Ymunwch â'r unig grwp swyddogol ar gyfer y Glas yn Aberystwyth i gadw'n gyfoes â newyddion a digwyddiadau ac i gyfranogi mewn trafodaethau â Glas-fyfyrwyr eraill yn Aber.

Awn i gymdeithasu! Dilynwch ni ar Twitter/Facebook/Instagram i gael y diweddaraf gan UMAber.


Byddwch yn wyliadwrus a chadwch yn ddiogel ar-lein - bydd holl ddigwyddiadau UMAber yn cael eu rhestru ar ein calendr digwyddiadau ar ein gwefan a bydd logo swyddogol yr UM neu ein logo croeso mewn lle amlwg. Byddwch yn ofalus o unrhyw sgam neu gwmnïau sy'n ceisio gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau sydd ddim yn cael eu hyrwyddo trwy sianeli swyddogol. 


Ydych chi am ymuno â chlwb neu a gymdeithas?

Gallwch ymuno â rhestr ohebiaeth i dderbyn gwybodaeth gyfoes am yr hyn maen nhw'n ei wneud ac unrhyw ddigwyddiadau maen nhw'n eu cynnal.

CLYBIAU CHWARAEON  //  CYMDEITHASAU


AM GYFNOD Y GLAS

Diben cyfnod y Glas yw eich helpu i setlo i mewn, gwneud ffrindiau a dod i garu eich cartref newydd!

Rydym yn ymwybodol y bydd dechrau'r flwyddyn ychydig yn wahanol i'r arfer ... ond rydym yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau mewn sawl fformat yn ystod yr wythnosau cyntaf i sicrhau nad yw myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd yn colli allan ar Brofiad Aber.

Yn ystod Wythnos y Glas, mae gennym ni amrywiaeth o bethau ar y gweill i'ch cyflwyno i fywyd yn y Brifysgol. Mae'n llawn dop o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau (boed hynny’n rhithwir neu wyneb yn wyneb).

Mae ein gweithgareddau a'n digwyddiadau ar gyfer pawb, p'un ai ydych chi'n las-fyfyriwr sydd newydd adael yr ysgol, myfyriwr hyn neu'n fyfyriwr sy'n dychwelyd... mae gennym ni rywbeth i chi i gyd.

    

GALLI YMUNO A CLWB CHWARAEON NEU GYMDEITHAS

o'r 1af o Fedi 2020!

Clybiau Chwaraeon

ymuna

Cymdeithasau

ymuna

Digwyddiadau

View all

Helo myfyriwr Aber! Edrychwn ymlaen i'ch croesawy i Aber ym mis Medi. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon rhwng nawr a cyfnod y Glas.