Digwyddiadau

 

 

DIBEN CYFNOD Y GLAS YW EICH HELPU I SETLO I MEWN, GWNEUD FFRINDIAU A DOD I GARU EICH CARTREF NEWYDD!

Yn ystod Wythnos y Glas, mae gennym ni amrywiaeth o bethau ar y gweill i'ch cyflwyno i fywyd yn y Brifysgol. Mae'n llawn dop o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau.
Mae ein gweithgareddau a'n digwyddiadau ar gyfer pawb, p'un ai ydych chi'n las-fyfyriwr sydd newydd adael yr ysgol, myfyriwr hyn neu'n fyfyriwr sy'n dychwelyd... mae gennym ni rywbeth i chi i gyd.
 
Byddwch yn wyliadwrus a chadwch yn ddiogel ar-lein
Bydd holl ddigwyddiadau UMAber yn cael eu rhestru ar ein calendr digwyddiadau ar ein gwefan a bydd logo swyddogol yr UM neu ein logo croeso mewn lle amlwg.
Byddwch yn ofalus o unrhyw sgam neu gwmnïau sy'n ceisio gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau sydd ddim yn cael eu hyrwyddo trwy sianeli swyddogol.

Upcoming Events

Taith Gwyl y Gaeaf Caerdydd 2023
3rd Rhagfyr 7am - 5:30pm
Gwyl y Gaeaf Caerdydd
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
Ffair Tai
7th Rhagfyr 10am - 4pm
Prif Ystafell UMAber
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
Wythnos RAG
11th Rhagfyr hanner nos - 15th Rhagfyr hanner nos
short desc?
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber
Wythnos RAG
19th Chwefror hanner nos - 23rd Chwefror hanner nos
short desc?
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber
Wythnos RAG
18th Mawrth hanner nos - 22nd Mawrth hanner nos
short desc?
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber
Wythnos RAG
22nd Ebrill hanner nos - 26th Ebrill hanner nos
short desc?
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at eich croesawu chi i Aberystwyth fis Medi! Bydd ein tudalen yn cael ei diweddaru gyda chyngor, digwyddiadau a blogiau rhwng nawr a dechrau’r flwyddyn academaidd. Dilynwch ni ar @UMAberSU