Page description

Digwyddiadau

Autumn By-Elections
20th Medi 10am - 11th Hydref 10am
Become an Academic Rep or Volunteer Officer! Represent your fellow peers, take the lead and ensure the student voice is heard. Stand online: www.abersu.co.uk/stand
Big Sale
24th Medi 10am - 25th Medi 4pm
Sêl Fawr
24th Medi 10am - 25th Medi 4pm
The Big SU Quiz
24th Medi 7pm - 11pm
Aber SU
Y Cwis Mawr
24th Medi 7pm - 11pm
UM Aber
The Big Freshers Icebreaker
25th Medi 9pm - 1am
Tour of Aberystwyth
26th Medi 10am - 3pm
Opposite Campus Reception
Bingo Lingo
26th Medi 6pm - 11pm
UM Aber
Bingo Lingo 26/09/21
26th Medi 6pm - 11pm
Aber SU
Freshers Fair - Day 1
27th Medi 9:30am - 4pm
short desc?
Ffair Glas
27th Medi 9:30am - 4pm
short desc?
Ask the A-team
27th Medi 10am - 1st Hydref 3pm
Gofynnwch i’r Tîm-A
27th Medi 10am - 1st Hydref 3pm
LGBTQ+ Meet and Greet
27th Medi 3pm - 5pm
TBC
Noson gemau a pool
27th Medi 7pm - 11pm
Pool & ACOG evening
27th Medi 7pm - 11pm
'Beach Please' Social
28th Medi hanner nos - 29th Medi hanner nos
Y Bañera
OUR FIRST SOCIAL OF THE YEAR!!
Freshers Fair - Day 2
28th Medi 9:30am - 4pm
short desc?
Ffair Glas
28th Medi 9:30am - 4pm
short desc?
BAME Meet and Greet
28th Medi 3pm - 5pm
TBC
Disgo Tawel
28th Medi 8pm - hanner nos
UM Aber
Headphone disco
28th Medi 8pm - hanner nos
Aber SU
Freshers Fair - Day 3
29th Medi 9:30am - 4pm
short desc?
Freshers Fair Stall
29th Medi 9:30am - 4pm
SU Marquee
Come find us at the SU Freshers fair! This is a chance for you to come to speak to us, ask any questions you have about the society or uni life, meet the committee and learn about our future events.
Ffair Glas
29th Medi 9:30am - 4pm
short desc?
Women's* Meet and Greet
29th Medi 3pm - 5pm
TBC
James Phelan
29th Medi 8pm - 11pm
UM Aber
James Phelan 29/09/21
29th Medi 8pm - 11pm
Aber SU
Freshers Picnic
30th Medi 12:30pm - 2pm
Pentre Jane Morgan Green (WhatThreeWords: ///income.access.honestly)
Come join us for our first event of the year: a light-hearted picnic on the vast green fields of Pentre Jane Morgan on campus! Nothing serious - just a nice easy way for our members old and new to get to know everyone a little bit more.
Independent Student's Meet and Greet
30th Medi 1pm - 3pm
Zoom - Link TBC
Campaigns and Volunteering Workshop
30th Medi 3pm - 4pm
Zoom
Gweithdy Ymgyrchu a Gwirfoddoli
30th Medi 3pm - 4pm
Zoom
Bierkeller
30th Medi 8pm - hanner nos
Aber SU
short description?
Bierkeller 30/09/21
30th Medi 8pm - hanner nos
International Student's Meet and Greet
1st Hydref 4pm - 6pm
TBC
Paint Party
1st Hydref 8pm - hanner nos
Parti Paent
1st Hydref 8pm - hanner nos
Dawns y Glas
2nd Hydref 9pm - 1am
Freshers Ball
2nd Hydref 9pm - 1am
Bingo Lingo 03/10/2021
3rd Hydref 6pm - 11pm
Bingo Lingo 03/10/21
3rd Hydref 6pm - 11pm
Blue Social
5th Hydref hanner nos - 6th Hydref hanner nos
Y Bañera
Camo Social
12th Hydref hanner nos - 13th Hydref hanner nos
Y Bañera
??OUR 1ST JOINT SOCIAL OF THE YEAR!!?? With Aber Airsoft Society
'Cyflwyno'ch Hun yn yr Eiliadau sy'n Bwysig.' Gweithdy gan John Scarrott
14th Hydref 1pm - 1:45pm
Zoom
Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i PYPH, fframwaith y gallwch adeiladu eich llwyddiant arno.
CocSoc Fest
19th Hydref hanner nos - 20th Hydref hanner nos
Y Bañera
ARA: Gambling Related Harm
20th Hydref 1:30pm - 4:30pm
short desc?
ARA: Niwed sy'n Berthnasol i Gamblo
20th Hydref 1:30pm - 4:30pm
short desc?
'Building Confidence for Success’ workshop by Jill Fitzgibbon
21st Hydref 11am - 11:45am
Zoom
In this workshop we will be talking about confidence, what you understand it to be and what it means to you.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
21st Hydref 11am - 11:45am
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
Halloween Social
26th Hydref hanner nos - 27th Hydref hanner nos
Cwn Tywys: Tawelu â Chwn
26th Hydref 11am - 3pm
short desc?
Guide Dogs: Canine Calming
26th Hydref 11am - 3pm
short desc?
Cymorth i Ddioddefwyr: Deall Troseddau Casineb
26th Hydref 1pm - 3pm
short desc?
Victim Support: Understanding Hate Crime
26th Hydref 1pm - 3pm
short desc?
‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref 11am - 11:45am
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Tackling anxiety - how to improve self image and self acceptance' workshop by Sam Thorne
28th Hydref 1pm - 1:45pm
Zoom
Sam will guide you through a workshop of self discovery and gentle methods which you can implement in your own way and time.
The Big Freshers Nightmare
29th Hydref 7pm - 11pm
short desc?
Homecoming
31st Hydref 8am - 11pm
Aberystwyth
This event sees hundreds of students from various sports teams and societies compete, network, catch up and overall have fun on the Halloween weekend every academic year.
Nôl i Aber
31st Hydref 8am - 11pm
Aberystwyth
Dream Job Social
2nd Tachwedd hanner nos - 3rd Tachwedd hanner nos
Y Bañera
Cymorth i Ddioddefwyr: Deall Camdrin Ffrindiau
2nd Tachwedd 1pm - 2pm
short desc?
Victim Support: Understanding Mate Crime
2nd Tachwedd 1pm - 2pm
short desc?
‘How procrastination and productivity problems relate to self sabotage and not to laziness (and why self compassion and self care is the answer)’ workshop by Lucy Orton
4th Tachwedd 11am - 11:45am
Zoom
In this session, Lucy Orton, anti-self-sabotage expert, podcaster and positive psychology coach will talk about the myths and misunderstandings surrounding what makes us productive.
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd 11am - 11:45am
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.
British Icons Social
9th Tachwedd hanner nos - 10th Tachwedd hanner nos
Y Bañera
'Lles emosiynol - Sut i ddatblygu ymateb iach i emosiynau negyddol sy'n codi ynoch chi'ch hun ac eraill.' Gweithdy gan Sam Thorne
11th Tachwedd 11am - 11:45am
Zoom
Mae athroniaeth iechyd Sam yn ymwneud â byw yn fwy meddylgar, fel ein bod yn cynyddu ein greddf ac yn dechrau gwneud dewisiadau gwell
'Emotional wellbeing - How to develop a healthy response to negative emotions that arise in yourself and others.’ Workshop by Sam Thorne
11th Tachwedd 1pm - 1:45pm
Zoom
Sam’s health philosophy is about living more mindfully so that we increase our intuition and start making better choices.
Aber Challenge
12th Tachwedd 5pm - 14th Tachwedd 11pm
Aberystwyth
Taking place over the course of three days and made up of varying disciplines, this event is about to change the game.
Sialens Aber
12th Tachwedd 5pm - 14th Tachwedd 11pm
Aberystwyth
Caiff y digwyddiad ei gynnal dros dri diwrnod; mae’n cynnwys amrywiaeth o ddisgyblaethau - ac mae’n mynd i newid y gêm.
Pirate Social
16th Tachwedd hanner nos - 17th Tachwedd hanner nos
Y Bañera
Becoming an imperfectionist (and how this will lead to greater success and well-being) workshop by Lucy Orton
18th Tachwedd 11am - 11:45am
Zoom
Lucy will talk about her passion for imperfection and how letting go of the all-too-common perfectionist tendencies can create space for more creativity, more success and greater wellbeing.
Dod yn amherffeithydd (a sut y bydd hyn yn arwain at fwy o lwyddiant a llesiant) gweithdy gan Lucy Orton
18th Tachwedd 11am - 11:45am
Zoom
Lucy yn siarad am ei hangerdd am amherffeithrwydd a sut y gall gollwng tueddiadau perffeithydd, sy’n llawer rhy gyffredin, greu lle ar gyfer mwy o greadigrwydd, mwy o lwyddiant a mwy o lesiant.
Green Social
23rd Tachwedd hanner nos - 24th Tachwedd hanner nos
Academic Rep Festival
27th Tachwedd 1pm - 4pm
Cynhadledd Cynrychiolwyr Academaidd
27th Tachwedd 1pm - 4pm
welsh
Arts Festival
29th Tachwedd 8am - 3rd Rhagfyr 11pm
Aberystwyth
Recent events have shown us how valuable the arts and entertainment sectors are in our lives. We want to bring people together to celebrate just that, so we are offering you an opportunity to express your creative side by exhibiting your work to the
Gwyl y Celfyddydau
29th Tachwedd 8am - 3rd Rhagfyr 11pm
Aberystwyth
Gweithdy deall syndrom twyllwr (a sut i wthio heibio iddo i ddod o hyd i lwyddiant) gan Lucy Orton
2nd Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
wthio heibio syndrom twyllwr a chreu mwy o lwyddiant ym mhob agwedd ar eu bywydau
Understanding impostor syndrome (and how to push past it to find success) workshop by Lucy Orton
2nd Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
Lucy will talk about pushing past imposter syndrome and creating more abundant success in all aspects of your life.
Gweithdy 'Technegau Seicoleg Gadarnhaol ar gyfer Cynorthwyo Llesiant a Hunan-dosturi' gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
9th Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich cynorthwyo i gynyddu eich gallu i ymdopi’n gadarnhaol a meithrin gwytnwch.
'Positive Psychology Techniques for Supporting Wellbeing & Self-compassion' Workshop by Paula Dixon and Marjorie Raymond
9th Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
This practical session will support you in increasing your ability to demonstrate positive coping and build resilience.
'Defnyddio'ch Gwerthoedd i gynorthwyo Llesiant Cadarnhaol a Gosod Nodau' Gweithdy gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
16th Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
Yn seiliedig ar seicoleg gadarnhaol, mae'r gweithdy ymarferol hwn yn plymio'n ddwfn i sut y gellir defnyddio gwerthoedd personol i gynorthwyo llesiant.
'Using your Values to support Positive Wellbeing & Goal Setting' Workshop by Paula Dixon and Marjorie Raymond
16th Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
Underpinned by positive psychology, this practical workshop takes a deep dive into how personal values may be used to support wellbeing.
Cwn Tywys: Tawelu â Chwn
19th Ionawr 11am - 3pm
short desc?
Guide Dogs: Canine Calming
19th Ionawr 11am - 3pm
Student Volunteer Week
7th Chwefror 9am - 13th Chwefror 9am
Superteams Menywod
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.
Women's Superteams
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.
Men's Superteams
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.
Superteams Dynion
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.
Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
This Girl Can Week
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
The ‘This Girl Can’ campaign was originally created to show that women should be able to get active or play sport and feel comfortable doing so no matter what ability, shape or size.
Cwn Tywys: Tawelu â Chwn
16th Mawrth 11am - 3pm
short desc?
Guide Dogs: Canine Calming
16th Mawrth 11am - 3pm
short desc?
Varsity
26th Mawrth 7am - 11pm
Aberystwyth
Cynhelir y Rhyngolgampau eleni Ddydd Sadwrn 26 o Mawrth 2022 mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth. Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon cystadlu yn y twrnamaint am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor.
Gwyl y Cymdeithasau
26th Mawrth 8am - 11pm
Aberystwyth
Ail gynnig: ar ôl gorfod canslo digwyddiad 2020 a'i gynnal ar-lein yn 2021, mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor yn hapus i gyhoeddi GWYL y CYMDEITHASAU newydd sbon!
Societies Festival
26th Mawrth 8am - 11pm
Aberystwyth
Take two: after having to cancel the 2020 event and host the 2021 solely online, Aberystwyth Students' Union along with Bangor Students' Union are happy to announce the brand-new SOCIETIES FESTIVAL!
Varsity
26th Mawrth 8am - 11pm
Aberystwyth
This year’s Varsity will take place on Saturday 26th March 2022 across various sports venues in Aberystwyth. The tournament sees hundreds of students from over 30 sports teams compete for the Aber vs Bangor Varsity Trophy.
Aber 7's
30th Ebrill 8am - 1st Mai 10pm
Aberystwyth
Held in the lovely seaside town of Aberystwyth; THE biggest Rugby 7s festival in Wales will once again take place on the first bank holiday in May; 30th April - 1st May 2022.
Aber 7's
30th Ebrill 9am - 1st Mai 10pm
Aberystwyth
Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 30 Ebrill a 1 Mai 2022.
Cwn Tywys: Tawelu â Chwn
11th Mai 11am - 3pm
short desc?
Guide Dogs: Canine Calming
11th Mai 11am - 3pm
short desc?

Freshers fair 2020. Footer content goes here