Telerau ac Amodau

Mae prynu tocyn i ddigwyddiad yn golygu cytuno â'r canlynol:

  1. Yr hawl i wrthod mynediad. Pobl dros 18 yn unig.
  2. Ni chaniateir camerâu, camerâu fideo na recordwyr tâp proffesiynol yn y lleoliad.
  3. Os caiff digwyddiad ei ddileu, ad-delir wynebwerth y tocyn yn unig.
  4. Mae'r lleoliad yn cadw'r hawl i newid y bil heb rybudd o flaen llaw.
  5. Mae'r sawl sydd â thocyn yn caniatáu i gael tynnu eu llun, eu ffilmio, a'u recordio fel rhan o'r gynulleidfa.
  6. Ni roddir ail fynediad i neb.
  7. Ni ellir ad-dalu na throsglwyddo'r tocynnau. Cadwch y tocyn fel prawf prynu.
  8. Bydd yr hyrwyddwr yn cadw'r tocyn tan y derbynir y taliad cyflawn.
  9. Rhybudd – gall cerddoriaeth uchel a gormodol niweidio'ch clyw.
  10. Rhybudd – gellid defnyddio golau strôb.