I benderfynu ar y camau nesaf o archebu ystafelloedd yn UMAber, dewiswch pa gategori rydych chi'n perthyn iddo isod: